LKMNH: Lokman Hekim Bedelsiz Sermaye Artırımına Gidiyor

LKMNH: Lokman Hekim Bedelsiz Sermaye Artırımına Gidiyor

8 Nisan 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

LKMNH: Lokman Hekim bedelsiz sermaye artırımına gidiyor! Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; kâr dağıtımı kapsamında bedelsiz sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı alındığı belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa sağlık sektörü şirketleri ve hisseleri 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

LKMNH: Lokman Hekim Bedelsiz Sermaye Artırımına Gidiyor

Lokman Hekim’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Şirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki hususları karara bağlamıştır.

1- Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, 27.03.2021 yılı olağan genel kurul toplantısında onaylanan kâr dağıtım kararımız neticesinde; Şirketimizin 200.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 24.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 6.219.857,41-TL si 2020 Yılı Dönem Net Karından, 5.780.142,59-TL si Olağanüstü Yedeklerden karşılanmak üzere, toplam 12.000.000 TL (%50) bedelsiz artırılarak 36.000.000 TL’ye artırılmasına,

2- Artırılan 12.000.000 TL sermayeyi temsil eden payların pay sahiplerine bedelsiz olarak verilmesine ve kaydileştirme esasları çerçevesinde izlenmesine ve bedelsiz artırılan sermaye tutarı karşılığında beher pay bedeli 1-TL olan 12.000.000-adet pay ihraç edilmesine,

3- Sermaye artırımında ihraç edilecek paylar ile ilgili olmak üzere; (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu imtiyazlı nama yazılı, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu imtiyazsız hamiline yazılı pay çıkartılmasına,

4- Kar payından yapılacak bedelsiz sermaye artırımına yönelik olarak gerekli izinlerin alınması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmasına,

5- Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru dahil, mevzuatın gerektirdiği tüm iş ve işlemlerin yapılması hususunda Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sarıoğlu ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Altuğ’un yetkili kılınmasına,

6- Bu karara ilişkin bilgilerin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıklanmasına,

karar verilmiştir. ”

Özet Bilgi
Kâr Dağıtımı Kapsamında Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
200.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
24.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
36.000.000

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924505