KUYAS: Kuyumcukent Gelir Tablosu Kar Yazdı

KUYAS: Kuyumcukent Gelir Tablosu Kar Yazdı

27 Şubat 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

KUYAS: Kuyumcukent gelir tablosu kar yazdı! Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 1.370.153,98 TL gelir kaydetti. Haberimiz devamında KUYAŞ’ın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa hizmet sektörü şirketleri ve hisseleri 2021 listesi için de buraya göz atabilirsiniz.

KUYAS: Kuyumcukent Gelir Tablosu Kar Yazdı

Kuyumcukent’in gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

kuyas-kuyumcukent-gelir-tablosu-kar-yazdi-2020-2021-kar-payi-temettu

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş
01.01.2020-31.12.2020 Tarihleri Arası Gelir Tablosu
AŞAĞIDAKİ TABLO GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERGİ DAİRESİNE SUNULMUŞ OLUP, SERMAYE
PİYASASI MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞTİR

Cari Dönem
A-BRÜT SATIŞLAR 7.166.362,85
1-Yurt İçi Satışlar 6.716.169,93
2-Yurt Dışı Satışlar
3-Diğer Gelirler 450.192,92
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ ( – ) 0,00
1-Satıştan İadeler ( – )
2-Satıştan İskontalar ( – )
3-Diğer İndirimler ( – )
C-NET SATIŞLAR 7.166.362,85
D-SATIŞLARIN MALİYETİ ( – ) 2.961.758,25
1-Satılan Mamüller Maliyeti ( – ) 1.458.758,25
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti ( – ) 1.503.000,00
3-Satılan Hizmet Maliyeti ( – )
4-Diğer Satışların Maliyeti ( – )
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 4.204.604,60
E-FAALİYET GİDERLERİ 10.667.362,47
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri ( – )
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 159.932,46
3-Genel Yönetim Giderleri ( – ) 10.507.430,01
FAALİYET KARI VEYA ZARARI -6.462.757,87
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 2.632.150,42
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
3-Faiz Gelirleri 1.185.752,77
4-Komisyon Gelirleri
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar
6-Menkul Kıymet Satış Karları
7-Kambiyo Karları 615.385,27
8-Reeskont Faiz Gelirleri
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları
10-Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar 831.012,38
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) 3.559.800,42
1-Komisyon Giderleri ( – )
2-Karşılık Giderleri ( – )
3-Menkul Kıymet Satış Zararları ( – )
4-Kambiyo Zararları ( – ) 226.922,09
5-Reeskont Faiz Giderleri ( – )
6-Diğer olağan Gider ve Zararlar ( – ) 3.332.878,33
H-FİNANSMAN GİDERLERİ ( – ) 6.218.856,12
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri ( – )
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri ( – ) 6.218.856,12
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR -13.609.263,99
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 15.975.091,37
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 15.975.091,37
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR ( – ) 995.673,40
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları ( – )
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları ( – ) 741.702,32
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar ( – ) 253.971,08
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 1.370.153,98
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KAR(-)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 1.370.153,98


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910569