KUTPO: Kütahya Porselen Gelir Tablosu Kar Yazdı

KUTPO: Kütahya Porselen Gelir Tablosu Kar Yazdı

7 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

KUTPO: Kütahya Porselen gelir tablosu kar yazdı! Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 27.054.324,76 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında firmanın detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Kütahya Porselen sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

KUTPO: Kütahya Porselen Gelir Tablosu Kar Yazdı

Kütahya Porselen’in gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

kutpo-kutahya-porselen-gelir-tablosu-kar-yazdi-2021-temettu-tarihleri-ne-zaman-ne-kadar-payi

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A. Ş.
GELİR TABLOSU 31.12.2020

Aşağıdaki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine
sunulmuş olup, sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

60 A-BRUT SATISLAR 440.975.004,66
600 1-Yurtici Satıslar 297.242.896,30
601 2-Yurtdısı Satıslar 135.453.660,01
602 3-Diger Gelirler 8.278.448,35
61 B-SATIS INDIRIMLER(-) 30.405.041,16
610 1-Satıs Iadeler(-) 9.411.173,18
611 2-Satıs Iskontoları(-) 20.451.598,90
612 3-Diger Indirimler (-) 542.269,08
C-NET SATISLAR 410.569.963,50
62 D-SATISLARIN MALIYETI(-) 234.281.605,93
620 1-Satılan Mamuller Maliyeti (-) 209.993.706,81
621 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 18.770.624,65
622 3-Satılan Hizmet Maliyeti (-) 1.316.731,52
623 4-Diğer Satışların Maliyeti (-) 4.200.542,95
BRUT SATIS KARI veya ZARARI 176.288.357,57
63 E-FAALIYET GIDERLERI(-) 157.618.994,74
630 1-Arastırma ve Gelistirme Giderleri(-) 5.381.393,34
631 2-Pazarlama Satıs ve Dagıtım Giderleri(-) 115.454.461,51
632 3-Genel Yönetim Giderleri 36.783.139,89
FAALIYET KARI VEYA ZARARI 18.669.362,83
64 F-DIGER FAALIYETLERDEN OLAĞAN
GELİR ve KARLAR 12.541.628,28
640 1-Istiraklerden Temettü Gelirleri 0,00
641 2-Baglı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0,00
642 3-Faiz Gelirleri 218.352,19
643 4-Komisyon Gelirleri 0,00
644 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar 72.418,73
645 6-Menkul Kıymet Satış Karları 0,00
646 7-Kambiyo Karları 10.350.108,62
647 8-Reeskont Faiz Geliri 972.988,96
649 9-Faaliyetle ilgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar 927.759,78
65 G-DIGER FAALIYETLERDEN OLAĞAN
GİDER ve ZARARLAR (-) 7.105.758,46
653 1-Komisyon Giderleri 534.711,55
654 2-Karşılık Giderleri 324.516,54
656 3-Kambiyo Zararları 5.056.037,36
657 4-Reeskont Faiz Giderleri 932.744,97
658 5-Enflasyon düzeltmesi zararlar 0,00
659 6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar 257.748,04
66 H-FINANSMAN GIDERLERI(-) 44.766,14
660 1-Kısa Vadeli Borclanma Giderleri(-) 44.766,14
661 2-Uzun Vadeli Borclanma Giderleri(-) 0,00
OLAĞAN KAR veya ZARAR 24.060.466,51
67 I-OLAGANDIŞI GELIRLER VE KARLAR 13.926.620,36
671 1-Onceki Donem Gelir ve Karları 0,00
679 2-Diger Olagandışı Gelir ve Karlar 13.926.620,36
68 J-OLAGANDIŞI GIDER VE ZARARLAR 2.955.102,18
680 1-Calısmayan kısım Gider ve Zararları(-) 1.133.226,28
681 2-Onceki Donem Gider ve Zararları(-) 0,00
689 3-Diger Olagandışı Gider ve Zararlar(-) 1.821.875,90
690 DÖNEM KARI veya ZARARI 35.031.984,69
691 K-DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ.(-) 7.977.659,93
692 DÖNEM NET KARI veya ZARARI 27.054.324,76


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910337