Küresel Ekonomik Kriz Geliyor!

Küresel Ekonomik Kriz Geliyor!

4 Ekim 2019 0 Yazar: Şerife Uslu

Global çapta ekonominin daralma ve genişleme dönemleri, özellikle dünyanın güçlü ülkelerinin ekonomilerindeki durum ile paralellik gösteriyor. Yakın geçmişte yaşanan krizlere göz attığımızda bu durum net olarak ortaya çıkıyor. 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri merkezli olarak patlak veren ve akabinde tüm dünyayı etkisi altına alan küresel ekonomik krizin bir benzerinin de kapıda olduğu düşünülüyor. Küresel ekonomik kriz geliyor, peki ne zaman ve neden? 2020 ekonomik kriz yılı olur mu?

Küresel ekonomik kriz ne zaman patlak verecek sorusuna net bir cevap verebilmek mümkün değil. Zira resesyona giren ülke ekonomilerinin resesyon sürecini nasıl geçireceği kestirilemiyor. Bununla birlikte, 2020 yılının sonlarına doğru dünyada ekonomik sıkıntı çeken devletlerin sayısının daha da artması bekleniyor. Peki neden? Beklenen küresel ekonomik krizin sebepleri olarak şunlar deklare ediliyor. Borsa İstanbul işlem saatleri hakkında merak ettikleriniz için buraya göz atabilirsiniz.

Küresel Ekonomik Krizin Nedenleri!

Devletler ve özel sektör borçlanıyor. Evet, 2008 krizinden bu yana global çapta borçluluk yüzde 60’ın üzerinde artmış durumda. Hem kamusal borçlar ve hem de özel sektör borçları hızla tırmanmaya devam ediyor. Borçluluk balonunun bu hızla şişmesi, patlama zamanının da yaklaşması anlamına geliyor. Ulaşılan borçluluk rakamının küresel çapta takribi 200 trilyon dolar olduğu hesaplanıyor. Bu rakam, Türkiye’nin gayri safi milli hasılasının yaklaşık 300 katı.

  • Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik yapıları sağlıklı değil. Gelişmekte olan ülke ekonomileri üzerinde yapılan incelemede; her iki gelişmekte olan ülkeden birinin ekonomik olarak kırılgan yapıda olduğu görülüyor.
  • Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi durgunluğa girecek. Donald Trump’ın göreve gelmesinin akabinde çıkardığı yeni vergi yasaları ile görece olarak canlanan Amerikan ekonomisin 2020 yılından itibaren durgunluğa gireceği hesaplanıyor. Bu durumun küresel çapta ekonomik sıkıntılara neden olacağı düşünülüyor.
  • Ticaret savaşları gün geçtikçe derinleşiyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşları nedeniyle her iki ülke de yaklaşık gayri safi milli hasılalarının yüzde 1’ini kaybediyor. Bu durumun küresel çaptaki ticaretin takribi yüzde 20’sini etkilediği hesaplanıyor.
  • Bankacılık sektörü sıkıntılı durumda bulunuyor. Küresel çapta yüzlerce bankanın yeterli teminata sahip olmadan kredi verdiği ve bu kredilerdeki geri dönüşün her geçen yıl daha da sıkıntılı olacağı hesaplanıyor. Yalnızca Avrupa Birliği’ndeki ülkelerde faaliyet gösteren bankaların verdiği kredilerin dahi yüzde 40’ında yeterli teminat bulunmadığı tespit edilmiş durumda.
  • Brexit süreci. İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı alması tüm dünyada şok etkisi yaratmıştı. Brexit sürecinin planlanan şekilde tamamlanamaması ve her geçen gün sürecin daha da karmaşık bir hal alması küresel ekonomiyi tehdit ediyor ve küresel ekonomik krizi tetikleyen etkenler arasında yer alıyor.
  • Kötü İtalyan ekonomisi… İtalya’nın milli gelirinin yüzde 150’sine ulaşan borçları hem Avrupa Birliği’nin ekonomik dengelerini hem de dünya ekonomisini tehdit ediyor. 3 trilyon doları bulan İtalya’nın borçlarının döndürülemez hale gelmesi durumunda Yunanistan’ın yarattığı etkiden çok daha fazlasını oluşturacağı hesaplanıyor.