KSTUR: Kuştur Gelir Tablosu Zarar Yazdı

KSTUR: Kuştur Gelir Tablosu Zarar Yazdı

8 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

KSTUR: Kuştur gelir tablosu zarar yazdı! Kuştur Kuşadası Turizm Endüstri Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net -393.430,73 TL zarar kaydetti. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa sektörlere göre şirketler ve hisseler 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

KSTUR: Kuştur Gelir Tablosu Zarar Yazdı

Kuştur Kuşadası Turizm’in gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

kstur-kustur-gelir-tablosu-zarar-yazdi-2021-temettu-ne-kadar-payi-bilanco

“Aşağıdaki tablo Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi’ne sunulmuş olup,
Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.”
KUŞTUR A.Ş.
31.12.2020
GELİR TABLOSU

2020
A BRÜT SATIŞLAR 4.535.952,02
YURTİÇİ SATIŞLAR 4.179.530,21
DİĞER GELİRLER 356.421,81
B SATIŞ İNDİRİMLERI (-) -33.117,49
SATIŞTAN İADELER (-) -33.117,49
C NET SATIŞLAR 4.502.834,53
D SATIŞLARIN MALİYETİ (-) -8.893.039,24
SATILAN HİZMET MALİYETİ (-) -8.893.039,24
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI -4.390.204,71
E FAALİYET GİDERLERİ (-) -1.227.118,26
PAZ,SATIŞ VE DAĞITIM GİDER.(-) -17.968,75
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) -1.209.149,51
FAALİYET KARI VEYA ZARARI -5.617.322,97
F DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/KAR 11.041.794,34
İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİR.
FAİZ GELİRLERİ 163.034,70
KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR
MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI
KAMBİYO KARLARI 10.635.448,85
REESKONT FAİZ GELİRLERİ 15.615,07
DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR 227.695,72
G DİĞ.FAAL.OLAĞAN GİDER ZARAR(-) -5.968.084,38
KOMİSYON GİDERLERİ (-) -30.192,58
KARŞILIK GİDERLERİ (-)
MENKUL KIYMET SATIŞ ZARAR (-)
KAMBİYO ZARARLARI (-) -5.908.608,09
REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-) -29.283,71
DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-)
H FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -31.820,76
KISA VADELİ BORÇLANMA GİD.(-) -31.820,76
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR -575.433,77
I OLAĞANDISI GELİR ve KARLAR 182.092,21
ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI 172.225,74
DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KAR. 9.866,47
J OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARAR (-) -89,17
ÖNCEKİ DÖNEM GİDER/ZARARLAR(-)
DİĞER OLAĞANDIŞI GİD/ZARAR (-) -89,17
K DÖNEM KARI VEYA ZARARI -393.430,73


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910303