KRVGD: Kervan Gıda Halka Arz ve Sermaye Artırımı Hakkında Açıklama Yaptı

KRVGD: Kervan Gıda Halka Arz ve Sermaye Artırımı Hakkında Açıklama Yaptı

16 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

KRVGD: Kervan Gıda halka arz ve sermaye artırımı hakkında açıklama yaptı! Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP’a yapılan açıklamada; “Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetim Komitesi Değerlendirme Raporu” ve “Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu” da yer aldı. Haberimiz devamında raporların bir kısmı yer almakta ve tamamına ulaşılabilecek PDF’nin yer aldığı kaynak link verilmektedir. Ayrıca Kervan Gıda gelir tablosu haberi için de buraya göz atılabilir.

KRVGD: Kervan Gıda Halka Arz ve Sermaye Artırımı Hakkında Açıklama Yaptı!

Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu:

“ Sermaye Piyasası Kanunu’nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği’nin 33. maddesi uyarınca, sermaye artırımından elde edilen fonun izahnamede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP’ta yayımlaması zorunludur.

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 33. maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından hazırlanmış olup, halka arzdan elde edilen fonun izahnamede belirtildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içeren 1. rapordur. ”

Raporun tamamına ulaşılabilecek kaynak link: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918396

Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetim Komitesi Değerlendirme Raporu:

“ RAPORUN AMACI

Bu raporun amacı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 Pay Tebliği’nin 29/5 Maddesi uyarınca Şirket’in halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleşmedi ise nedeninin açıklanmasıdır. ”

Raporun tamamına ulaşılabilecek PDF’nin yer aldığı kaynak link: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918394