KRGYO: Körfez GYO Gelir Tablosu Kar Yazdı

KRGYO: Körfez GYO Gelir Tablosu Kar Yazdı

11 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

KRGYO: Körfez GYO gelir tablosu kar yazdı! Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Firmanın 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 2.802.337,25 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında Körfez GYO’nun gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa sektörlere göre şirketler ve hisseler 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

KRGYO: Körfez GYO Gelir Tablosu Kar Yazdı

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’nin gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

krgyo-korfez-gyo-gelir-tablosu-kar-yazdi-2021-bilanco-kar-payi-temettu

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 – 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0 TARİHLİ GELİR TABLOSU

A R A L I K – 2 0 2 0

A- BRÜT SATIŞLAR 22.856.716,03
1. Yurtiçi Satışlar 22.856.716,03
2. Yurtdışı Satışlar 0,00
3. Diğer Gelirler 0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 0,00
1. Satıştan İadeler (-) 0,00
2. Satış İskontoları (-) 0,00
3. Diğer İndirimler (-) 0,00
C- NET SATIŞLAR 22.856.716,03
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 12.700.653,64
1. Satılan Mamuller Maliyeti (-) 2.873.293,64
2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 9.827.360,00
3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) 0,00
4. Diğer Satışların Maliyeti (-) 0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 10.156.062,39
E- FAALİYET GİDERLERİ (-) 10.161.494,01
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00
2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 6.102.421,10
3. Genel Yönetim Giderleri (-) 4.059.072,91
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 5.431,62
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR 2.783.193,12
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 0,00
2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0,00
3. Karpayı Geliri 2.733.962,98
4. Komisyon Gelirleri 0,00
5. Konusu Kalmayan Karşılıklar 0,00
6. Menkul Kıymet Satış Karları 0,00
7. Kambiyo Karları 42.498,33
8. Reeskont Faiz Gelirleri 0,00
9. Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar 6.731,81
G- DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE ZARARLAR (-) 42.498,33
1. Komisyon Giderleri 0,00
2. Karşılık Giderleri 0,00
3. Menkul Kıymet Satış Zararları 0,00
4. Kambiyo Zararları 42.498,33
5. Reeskont Faiz Giderleri 0,00
6. Diğer Olağan Gider ve Zararlar 0,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 0,00
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0,00
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 2.735.263,17
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 67.074,08
1. Önceki Dönem Gelir ve Karları 0,00
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 67.074,08
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 0,00
1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 0,00
2. Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-) 0,00
3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 2.802.337,25
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 2.802.337,25


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909931