KOZAL: Koza Altın Gelir Tablosu Kar Yazdı

KOZAL: Koza Altın Gelir Tablosu Kar Yazdı

7 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

KOZAL: Koza Altın gelir tablosu kar yazdı! Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde şirketin gelir tablosu da yer aldı. Firmanın 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 2.121.051.178,55 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında şirketin gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Koza Altın sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan incelenebilir.

KOZAL: Koza Altın Gelir Tablosu Kar Yazdı

Koza Altın’ın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

kozal-koza-altin-gelir-tablosu-kar-yazdi-2021-temettu-payi-ne-kadar-zaman-tarihleri

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
31 ARALIK 2020 TARİHİ İTİBARİYLE GELİR TABLOSU

Aşağıdaki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup,
sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

31.12.2020
60-BRÜT SATIŞLAR 3.266.273.778,13
600 1-Yurtiçi Satışlar 3.249.640.589,94
601 2-Yurtdışı Satışlar 0,00
602 3-Diğer Gelirler 16.633.188,19
61-SATIŞ İNDİRİMLERİ 0,00
610 1-Satıştan İadeler (-) 0,00
611 2-Satış İskontoları (-) 0,00
612 3-Diğer İndirimler (-) 0,00
NET SATIŞLAR 3.266.273.778,13
62-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) -1.040.145.488,64
620 1-Satılan Mamül Maliyeti (-) -1.040.145.488,64
621 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 0,00
622 3-Satılan Hizmet Maliyeti (-) 0,00
623 4-Diğer Satışların Maliyeti (-) 0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 2.226.128.289,49
63-FAALiYET GİDERLERİ (-) -257.960.398,92
630 1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -2.775.403,19
631 2-Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -3.915.623,64
632 3-Genel Yönetim Giderleri (-) -251.269.372,09
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 1.968.167.890,57
64-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 1.918.832.951,78
640 1-İştiraklerden Temettü Gelirleri 0,00
641 2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0,00
642 3-Faiz Gelirleri 568.361.091,35
643 4-Komisyon Gelirleri 0,00
644 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar 0,00
645 6-Menkul Kıymet Satış Karları 0,00
646 7-Kambiyo Karları 1.346.596.290,26
648 8-Enflasyon Duzeltme Karları 0,00
649 9-Faal.Ilgili Diğ.Olağan Gelir ve Karlar 3.875.570,17
65-DİĞER FAAL.OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) -1.252.172.547,19
653 1-Komisyon Giderleri (-) 0,00
654 2-Karşılık Giderleri (-) -2.802.742,59
655 3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-) -224.690,29
656 4-Kambiyo Zararları (-) -1.249.145.114,31
657 5-Reeskont Faiz Giderleri (-) 0,00
658 8-Enflasyon Duzeltmesi Zararları (-) 0,00
659 6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 0,00
66-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -159.428,14
660 1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -159.428,14
661 2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 2.634.668.867,02
67-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 38.007.381,89
671 1-Önceki Dönem Gelir ve Karlar 0,00
679 2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 38.007.381,89
68-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) -4.499.082,21
680 1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararlar (-) 0,00
681 2-Önceki Dönem Gider ve Zararları(-) 0,00
689 2-Diğer Olağan Dışı Giderler (-) -4.499.082,21
690 DÖNEM KAR VE ZARARI 2.668.177.166,70
691 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL -547.125.988,15
YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIĞI(-)
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 2.121.051.178,55


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910354