KOZAA: Koza Anadolu Metal Madencilik Gelir Tablosu Kar Yazdı

KOZAA: Koza Anadolu Metal Madencilik Gelir Tablosu Kar Yazdı

6 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

KOZAA: Koza Anadolu Metal Madencilik gelir tablosu kar yazdı! Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde şirketin gelir tablosu da yer aldı. Firmanın 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 25.857.478,31 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında şirketin gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Koza Anadolu Metal kimin ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

KOZAA: Koza Anadolu Metal Madencilik Gelir Tablosu Kar Yazdı

Koza Anadolu Metal’in gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

kozaa-koza-anadolu-metal-madencilik-gelir-tablosu-kar-yazdi

KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
31 ARALIK 2020 TARİHİ İTİBARİYLE GELİR TABLOSU

Aşağıdaki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup,
sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

31.12.2020
60-BRÜT SATIŞLAR 10.322,61
600 1-Yurtiçi Satışlar 0,00
601 2-Yurtdışı Satışlar 0,00
602 3-Diğer Gelirler 10.322,61
61-SATIŞ İNDİRİMLERİ 0,00
610 1-Satıştan İadeler (-) 0,00
611 2-Satış İskontoları (-) 0,00
612 3-Diğer İndirimler (-) 0,00
NET SATIŞLAR 10.322,61
62-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 0,00
620 1-Satılan Mamül Maliyeti (-) 0,00
621 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 0,00
622 3-Satılan Hizmet Maliyeti (-) 0,00
623 4-Diğer Satışların Maliyeti (-) 0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 10.322,61
63-FAALiYET GİDERLERİ (-) -3.484.232,34
630 1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00
631 2-Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0,00
632 3-Genel Yönetim Giderleri (-) -3.484.232,34
FAALİYET KARI VEYA ZARARI -3.473.909,73
64-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 36.716.556,36
640 1-İştiraklerden Temettü Gelirleri 0,00
641 2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0,00
642 3-Faiz Gelirleri 35.860.536,72
643 4-Komisyon Gelirleri 0,00
644 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar 0,00
645 6-Menkul Kıymet Satış Karları 0,00
646 7-Kambiyo Karları 259.387,31
648 8-Enflasyon Duzeltme Karları 0,00
649 9-Faal.Ilgili Diğ.Olağan Gelir ve Karlar 596.632,33
65-DİĞER FAAL.OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) -260.603,84
653 1-Komisyon Giderleri (-) 0,00
654 2-Karşılık Giderleri (-) 0,00
655 3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-) 0,00
656 4-Kambiyo Zararları (-) -260.603,84
657 5-Reeskont Faiz Giderleri (-) 0,00
658 8-Enflasyon Duzeltmesi Zararları (-) 0,00
659 6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 0,00
66-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -2.688,35
660 1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -2.688,35
661 2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0,00
0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 32.979.354,44
67-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 178.462,57
671 1-Önceki Dönem Gelir ve Karlar 0,00
679 2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 178.462,57
68-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) -0,02
680 1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararlar (-) 0,00
681 2-Önceki Dönem Gider ve Zararları(-) 0,00
689 2-Diğer Olağan Dışı Giderler (-) -0,02
690 DÖNEM KAR VE ZARARI 33.157.816,99
691 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL -7.300.338,68
YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIĞI(-)
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 25.857.478,31


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910356