KORDS: KORDSA Gelir Tablosu Zarar Yazdı

KORDS: KORDSA Gelir Tablosu Zarar Yazdı

17 Şubat 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

KORDS: KORDSA gelir tablosu zarar yazdı! Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi tarafından bugün (17 Şubat 2021) yapılan açıklamada Büyük Mükellefler Vergi Dairesi’ne sunulan geçici vergi beyannamesi ekindeki gelir tablosu kamuoyuna duyuruldu. 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosuna göre şirket net 16.432.501,66 TL zarar ettiğini duyurdu. Kordsa gelir tablosu detayları haberimiz devamında incelenebilir. Ayrıca Kordsa ne iş yapar ve ortaklık yapısı nasıldır buradan göz atabilirsiniz.

KORDS: KORDSA Gelir Tablosu Zarar Yazdı

Kordsa gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

kords-kordsa-gelir-tablosu-zarar-yazdi-2021-temettu-kar-payi

Geçici Vergi Beyannamesi Eki Olarak VUK mevzuatına uygun olarak düzenlenmiştir.
SPK Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.
İŞLETME GELİR TABLOSU TİPİ 01.01.2020 – 31.12.2020
A- BRÜT SATIŞLAR
1. Yurtiçi Satışlar 491.258.975,75
2. Yurtdışı Satışlar 1.214.663.403,05
3. Diğer Satışlar 23.074.467,18
A- BRÜT SATIŞLAR TOPLAMI ——————– 1.728.996.845,98
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
1. Satıştan İadeler (-) -3.018.464,95
2. Satış İskontoları (-) -18.919.683,08
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) TOPLAMI ———— -21.938.148,03
C- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
1. Satılan Mamuller Maliyeti (-) -1.172.927.519,22
2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) -29.748.838,33
4. Diğer Satışların Maliyeti (-) -39.051.185,93
C- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) TOPLAMI———– -1.241.727.543,48
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 465.331.154,47
D- FAALİYET GİDERLERİ (-)
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -3.455.497,81
2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -94.488.685,95
3. Genel Yönetim Giderleri (-) -84.115.385,53
D- FAALİYET GİDERLERİ (-) TOPLAMI———— -182.059.569,29
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 283.271.585,18
E- DİĞER FAALİYETLERDEN OLĞ.GELİR VE KARLAR
2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 23.527.598,58
3. Faiz Gelirleri 12.310.546,83
4. Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar 9.555.385,35
5. Kambiyo Karları 269.631.175,38
E- DİĞ.FAAL.OLĞ.GELİR VE KARLAR TOPLAMI—— 315.024.706,14
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLĞ.GİDER VE ZARARLAR
2. Karşılık Giderleri
4. Kambiyo Zararları (-) -462.964.362,52
7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) -6.359.153,44
F- DİĞ.FAAL.OLĞ.GİDER VE ZARARLAR TOPLAMI—- -469.323.515,96
G- FİNANSMAN GİDERLERİ
1. Kısa Vadeli Borçlanma Gideri (-) -97.701.507,31
2. Uzun Vadeli Borçlanma Gideri (-)
G- FİNANSMAN GİDERLERİ TOPLAMI————— -97.701.507,31
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 31.271.268,05
H- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
1. Önceki Dönem Gelir ve Karlar 849.254,67
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 17.497.937,40
3. Konusu Kalmayan Karşılıklar 23.378,63
H- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR TOPLAMI ——- 18.370.570,70
I- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zar. (-) -57.195.544,21
2. Önceki Dönem Gider ve Zar. (-) -1.391.847,19
3. Diğer Olağandışı Gider ve Zar. -7.486.949,01
I- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) TOPLAMI– -66.074.340,41
VERGİ ÖNCESİ DÖNEM KARI VEYA ZARARI -16.432.501,66
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YÜK.KARŞ.(-)
DÖNEM KARI VEYA ZARARI -16.432.501,66


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910262