KONTR: Kontrolmatik’ten Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

KONTR: Kontrolmatik’ten Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

24 Mayıs 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

KONTR: Kontrolmatik’ten sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor… Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik Anonim Şirketi tarafından; Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 33. maddesi uyarınca Denetimden Sorumlu Komite tarafından “Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor” hazırlandığı belirtilerek kamuoyuna deklare edildi. Söz konusu rapora dair detaylar haberimiz devamında yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Kontrolmatik haberleri için de buraya göz atılabilir.

KONTR: Kontrolmatik’ten Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Kontrolmatik tarafından kamuoyuna deklare edilen bahse konu raporun bazı bölümleri aşağıdaki gibidir. Raporun tamamı haberimiz sonunda yer alan kaynak KAP linkinde bulunan PDF indirilerek incelenebilir.

“ Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.09.2020 tarihinde onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı (5.2.3. maddesi) ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda (3.4. maddesi) halka arz gelirlerinin kullanım yerleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

  1. İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi

Şirketin iş planına göre yeni projelerinde uzun zamanlı ürün ve hizmet harcamaları yapılması gerekmekte, yeni projelerin finansmanında ağırlıklı olarak iç kaynakların kullanımı kredi ve kur riski açısından tercih edilmektedir. İşletme sermayesinin güçlendirilmesi ile ileriye dönük fırsatların değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Şirket, halka arz masrafları sonrası net halka arz gelirinin % 35’ini işletme sermayesinin finansmanı amacıyla kullanmayı planlamaktadır.

  1. Yeni Yatırım ve Kapasite Artışı

Şirketin üretim kapasitesinin arttırılması, yeni yatırımların devreye alınması ve yeni yatırımları için makine ve ekipman yatırımı yapılması planlanmıştır. Şirket, halka arz masrafları sonrası net halka arz gelirinin % 15’ini yeni yatırım ve kapasite artırımı amacıyla kullanmayı planlamaktadır.

  1. Yeni AR-GE Yatırımları Finansmanı

Şirket rekabet gücü ve yeni ürün-hizmet geliştirme kabiliyetinin artırılması amacıyla AR-GE imkanlarını genişletme yatırımı planlamaktadır. Şirket, halka arz masrafları sonrası net halka arz gelirinin % 30’unu yeni AR-GE yatırımlarının finansmanı için kullanmayı planlamaktadır.

  1. İhracata Yönelik Faaliyetlerinin Artırılması

İhracat hacminin artırılması konusunda çalışmaların yürütülmesi planlanmıştır. Bu amaçla, yeni ülke pazarlarına girilmesi, bölge ofislerinin açılması, ihracata yönelik işgücünün artırılması, satış-dağıtım olanaklarının genişletilmesi, tanıtım, fuar organizasyonlara daha fazla katılım, yeni iş bağlantılarının kurulması vb. satış ve pazarlama faaliyetlerinin daha etkin hale getirilmesi planlanmıştır. Şirket, halka arz masrafları sonrası net halka arz gelirinin %20’sini ihracata yönelik faaliyetlerin artırılmasında kullanmayı planlamaktadır. ”


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937535