KONTR: Kontrolmatik Gabon’da 1,1 Milyon Euro’luk İş Aldı

KONTR: Kontrolmatik Gabon’da 1,1 Milyon Euro’luk İş Aldı

20 Haziran 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

KONTR: Kontrolmatik Gabon’da 1,1 milyon Euro’luk iş aldı… Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada şirketin yurtdışı müşterisinden; Gabon’da bulunan, 90kV Şalt sahası ve 14 km 90kV YG hattı, montaj işleri, test ve devreye alma kapsamında toplam bedeli, 1,100,000 Euro tutarında sipariş alındığı belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca KONTR haberleri için de buraya göz atılabilir.

KONTR: Kontrolmatik Gabon’da 1,1 Milyon Euro’luk İş Aldı

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Şirketimiz,

Yurtdışındaki bir müşterisinden;

Gabon’da bulunan, 90kV Şalt sahası ve 14 km 90kV YG hattı, Montaj işleri, Test ve Devreye alma kapsamında toplam bedeli, 1,100,000 Euro tutarında sipariş almıştır.

Süreç hakkındaki olumlu ya da olumsuz gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur ”

Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı Yabancı Müşteri
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih 19.07.2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi

“ Şirketimiz,

Yurtdışındaki bir müşterisinden;

Gabon’da bulunan, 90kV Şalt sahası ve 14 km 90kV YG hattı, Montaj işleri, Test ve Devreye alma kapsamında toplam bedeli, 1,100,000 Euro tutarında sipariş almıştır.

Süreç hakkındaki olumlu ya da olumsuz gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur ”


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943038