KMPUR: Kimteks Fabrikasının Yanındaki Arsayı Satın Aldı

KMPUR: Kimteks Fabrikasının Yanındaki Arsayı Satın Aldı

30 Ağustos 2022 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

KMPUR: Kimteks fabrikasının yanındaki arsayı satın aldı… Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; Düzce Gümüşova Organize Sanayi Bölgesinde inşaatı devam eden yeni fabrika binasının yanında bulunan 12.188 m² büyüklüğündeki arsanın, 16.454.137 TL bedelle satın alındığı belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.

KMPUR: Kimteks Fabrikasının Yanındaki Arsayı Satın Aldı

Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Düzce Gümüşova Organize Sanayi Bölgesinde inşaatı devam eden yeni fabrika binamızın yanında bulunan 12.188 m² büyüklüğündeki arsanın, 16.454.137 TL bedelle satın alınmasına ilişkin Arsa Tahsis Sözleşmesini imzalamıştır. Arsa tahsisine, Şirketimiz’in potansiyel yatırım projelerinde değerlendirilmek ve devam eden Düzce yatırımımızın yanında yer alması nedeni ile yatırım verimliliği sağlamak amacıyla karar verilmiştir. ”

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Düzce Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi- 12.188 m²
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26.08.2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Toplam Alım Bedeli
16.454.137 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%13,54
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,45
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%7,91
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,76
Alım Koşulları
8.227.068,75TL peşin, kalanı 14 ay taksit
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
26.08.2022
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Potansiyel yatırım projelerinde değerlendirilmek ve devam eden Düzce yatırımımızın yanında yer alması nedeni ile yatırım verimliliği sağlamak amacıyla/ Olumlu olması beklenmektedir.
Karşı Taraf
Düzce Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
İlişkili taraf değil
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
26/08/2022
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi