KLNMA: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Finansallarını Açıkladı

KLNMA: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Finansallarını Açıkladı

9 Şubat 2022 0 Yazar: Şerife Uslu

KLNMA: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, 2021 yılı finansal sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Banka, 2021 yılında aktiflerini bir önceki yıla göre yüzde 72 artırarak 48,4 milyar TL, kredi portföyünü ise yüzde 84 artırarak 37,5 milyar TL seviyesine yükseltti. Bankanın yılsonu itibarıyla net dönem kârı ise 814 milyon TL oldu. Haberimiz devamında bankanın finansallarına dair özet bilgiler yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.

KLNMA: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Finansallarına Dair Bilgiler

2021 yılında özkaynaklarını 4,5 milyar TL’ye çıkartan Bankanın, yıl sonunda ortalama özkaynak karlılığı yüzde 20 civarında gerçekleşti.

Türkiye ekonomisine katma değer sağlama hedefiyle, yıl boyunca güçlü adımlar atmayı sürdürdüklerini söyleyen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, “2021 yılı, salgın ile mücadelede artan aşılama oranlarıyla birlikte bir toparlanma yılı oldu ve hem küresel hem de ulusal anlamda ekonomik iyileşme gerçekleşti diyebiliriz. 2021 yılında da Banka olarak, kalkınmada öncelikli sektörlerdeki yatırımlara finansman desteği sunarak yatırımcılarımızın yanında yer almaya, ürün ve hizmetlerimizle reel sektöre, üretime ve istihdama destek vermeye devam ettik. Kaynak teminimizi artırdığımız, kredi portföyümüzü büyüttüğümüz 2021 yılında, operasyonel kârlılığımızı da artırmayı başardık. İşletmelerimizin sermaye piyasalarından da finansman bulmalarına olanak sağlayan sermaye piyasası enstrümanları üzerinde çalıştık. Ülkemizin sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınması için sağladığımız katma değeri artırmaya 2022 yılında da devam edeceğiz” dedi.

2021 yılında da ülkemize uluslararası finansman kuruluşlarından kaynak temin etmeye devam ettiklerini belirten Öztop, “Asya Altyapı ve Yatırım Bankası (AAYB) ile 2019 yılında imzaladığımız 200 milyon ABD dolarındaki krediye ek olarak, 2021 yılında 100 milyon ABD doları tutarındaki bir krediyi daha ülkemize getirdik ve bu kaynakları yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin finansmanında kullandırmaya başladık. Yine, ülkemizin kurulu jeotermal enerji kapasitesinin geliştirilmesinde özel sektör yatırımlarının desteklenmesi amacıyla Dünya Bankası’ndan temin edilen 150 milyon ABD doları tutarındaki krediyle, bu alandaki yatırımları finanse etmeye başladık” dedi.

2020 yılında kayıtlı istihdamı artırmak için 316 milyon avroluk krediyi ülkemize kazandırdıklarını söyleyen Öztop, “2021’de ise Avrupa Birliği tarafından Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) altında finanse edilen ve Dünya Bankası yönetiminde temin ettiğimiz 80 milyon avroluk hibeyi ülkemize kazandırdık. Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi’nden yararlanmak isteyen KOBİ ve işletmelerimiz büyüklüklerine göre 15 bin avro ile 300 bin avro arasında değişen tutarlarda bu hibeden yararlanabilecek” şeklinde konuştu.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, yatırım bankacılığı alanında da önemli projelerin içerisinde yer aldı. Banka, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda, Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne (EÜAŞ) ait ağırlıklı hidrolik enerji kaynaklı olmak üzere bazı santrallerin ve özelleştirme kapsamında olan belirli liman ve marinaların özelleştirilmesine ilişkin finansal danışmanlık hizmeti vermeye devam etti. Aynı zamanda 2021 yılı içerisinde iki halka arzda konsorsiyum lideri olarak görev alan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, ülkemiz sermaye piyasalarının gelişimi için destek sunarken, yeni ürünler geliştirmeye ilişkin çalışmalarını ivmelendirdi.

Sorumlu bankacılık anlayışıyla, finansman büyüklüğü gözetmeksizin tüm kredilendirme faaliyetlerinde rutin karar alma süreçlerinin bir parçası olarak çevresel ve sosyal risk değerlendirmesi yaptıklarını belirten Öztop, “Etki Yönetimi Çalışma Prensipleri’ni (Etki Prensipleri), imzalayan Türkiye’deki ilk kuruluş olduk. Banka olarak ayrıca, Türkiye’de etki yatırımı modelinin gelişmesini ve iyi işleyen bir etki yatırımı ekosisteminin oluşturulmasını amaçlayan Etki Yatırımı Danışma Kurulu’nun (EYDK) kurucu üyesi olarak görev alıyoruz” ifadelerini kullandı. Öztop, Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma Fonu’na ek olarak, kurdukları üç yeni girişim sermayesi ile beraber, yönetilen fon büyüklüğünün 1,35 milyar TL’ye ulaştığını ve bu fonlar aracılığıyla hem teknoloji tabanlı girişimleri hem de orta ölçekli şirketleri sermaye yatırımıyla desteklediklerini sözlerine ekledi