KLMSN: Klimasan Klima 75 Milyon TL Kar Açıkladı

KLMSN: Klimasan Klima 75 Milyon TL Kar Açıkladı

16 Şubat 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

KLMSN: Klimasan Klima 75 milyon TL kar açıkladı! Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından bugün (16 Şubat 2021) Mesir Vergi Dairesi’ne sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde yer alan gelir tablosuna göre; şirket 01.01.2020-31.12.2020 döneminde 1.031.585.430,49 TL brüt satış geliri ve 75.031.330,55 TL net kar elde etmiştir. Haberimiz devamında şirket tarafından sunulan gelir tablosunu detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Ayrıca Klimasan kimin ortaklık yapısı nasıl buradan göz atabilirsiniz.

KLMSN: Klimasan Klima 75 Milyon TL Kar Açıkladı

Firma tarafından yapılan bildirime göre Klimasan 2020 yılı gelir tablosu şu şekildedir:

klmsn-klimasan-klima-75-milyon-tl-kar-acikladi

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ayrıntılı Gelir Tablosu (TL)
Aşağıdaki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup,
Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
31.12.2020
A. Brüt Satışlar 1.031.585.430,49
1. Yurtiçi Satışlar 478.493.809,76
2. Yurtdışı Satışlar 549.119.579,90
3. Diğer Gelirler 3.972.040,83
B. Satış İndirimleri (-) 33.019.566,02
1. Satıştan İadeler (-) 646.254,85
2. Satış İskontoları (-)
3. Diğer İndirimler (-) 32.373.311,17
C. Net Satışlar 998.565.864,47
D. Satışların Maliyeti (-) 749.505.586,29
1. Satılan Mamuller Maliyeti (-) 629.645.734,26
2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 14.201.617,17
3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)
4. Diğer Satışların Maliyeti (-) 105.658.234,86
Brüt Satış Karı veya Zararı 249.060.278,18
E. Faaliyet Giderleri 138.830.173,71
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 7.426.728,39
2. Pazarlama – Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 77.787.559,71
3. Genel Yönetim Giderleri (-) 53.615.885,61
4. Hizmet Üretim Giderleri (-)
Faaliyet Karı veya Zararı 110.230.104,47
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 463.627.523,80
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri
2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
3. Faiz Gelirleri 22.692.198,02
4. Komisyon Gelirleri
5. Konusu Kalmayan Karşılıklar 28.024.464,15
6. Menkul Kıymet Satış Karları 11.553.106,15
7. Kambiyo Karları 401.062.760,31
8. Reeskont Faiz Gelirleri
9. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 294.995,17
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 124.872.139,22
1. Komisyon Giderleri (-)
2. Karşılık Giderleri (-) 4.650.718,82
3. Menkul Kıymet Satış Zararları (-)
4. Kambiyo Zararları (-) 120.221.420,40
5. Reeskont Faiz Giderleri (-)
6. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)
7. Enflasyon Düzeltme Zararları (-)
H. Finansman Giderleri (-) 362.483.905,10
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 362.483.905,10
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
Olağan Kar veya Zarar 86.501.583,95
I. Olağandışı Gelir ve Karlar 4.319.825,93
1. Önceki Dönem Gelir ve Karları 38.874,41
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 4.280.951,52
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 6.116.622,17
1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 4.195.550,32
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 1.921.071,85
Dönem Karı veya Zararı 84.704.787,71
K. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yüküm.Karş. (-) 9.673.457,16
Dönem Net Karı veya Zararı 75.031.330,55