KFEIN: Kafein Yazılım 2,2 Milyon Dolarlık İhale Aldı

KFEIN: Kafein Yazılım 2,2 Milyon Dolarlık İhale Aldı

2 Eylül 2022 0 Yazar: Şerife Uslu

KFEIN: Kafein Yazılım 2,2 milyon dolarlık ihale aldı… Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; hizmet sektöründe kullanılmak üzere yük ve denge yazılımı sağlayacak bir proje ihalesi kazanıldığı belirtildi. İhale bedelinin KDV hariç 2.189.250 USD olduğu; sözleşme süresi proje süreci, iki yıl garanti hizmeti ve üç yıl bakım destek hizmetini kapsadığı deklare edildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.

KFEIN: Kafein Yazılım 2,2 Milyon Dolarlık İhale Aldı

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Şirketimiz, hizmet sektöründe kullanılmak üzere yük ve denge yazılımı sağlayacak bir proje ihalesi kazanmıştır. İhale bedeli KDV hariç 2.189.250 USD olup; sözleşme süresi proje süreci, iki yıl garanti hizmeti ve üç yıl bakım destek hizmetini kapsamaktadır.  Proje kapsamında verilen hizmetlerde yükleme planları güncel teknoloji ile oluşturulacak ve daha hassas yük ve denge planlaması yapılarak malzeme ve işgücü tasarrufu sağlanabilecektir.

Söz konusu ihale ile ilgili açıklama SPK II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 6’ncı maddesi kapsamında,  ilgili proje sözleşmesinde yer alan gizlilik yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve kamuya açıklanması için müşterinin yazılı onayının gerekliliği nedeniyle Yönetim Kurulumuzun 02.08.2022 tarih ve 2022/18 sayılı toplantısında aldığı karar ile ertelenmiştir. Erteleme sebebinin ortadan kalkması nedeniyle işbu açıklama yapılmıştır. ”

İhale Konusu
Hizmet Sektöründe Kullanılmak Üzere Yük ve Denge Yazılımı
İhaleyi Açan Taraf
Üçüncü Taraf Firma
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
İhaleye Teklif Verme Tarihi
15/04/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
01/08/2022
İhale Sonucu
Kazanıldı
İhale Bedeli
KDV hariç 2.189.250 USD
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%26,3