Kervan Gıda’dan Kâr Dağıtım Politikası Açıklaması ( KRVGD )

Kervan Gıda’dan Kâr Dağıtım Politikası Açıklaması ( KRVGD )

16 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

Kervan Gıda’dan Kâr Dağıtım Politikası Açıklaması ( KRVGD )! Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından firmanın kâr dağıtım politikasına dair açıklama geldi. Bahse konu açıklama haberimiz devamında detaylı şekilde yer almaktadır. Ayrıca Kervan Gıda Avrupa’da şirket kuruyor haberi için de buraya göz atılabilir.

Kervan Gıda’dan Kâr Dağıtım Politikası Açıklaması ( KRVGD )

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Kâr dağıtım politikası uyarınca Şirket, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş yıllık konsolide finansal tablolarda yer alan, istisnai kalemler hariç tutularak hesaplanan net kar üzerinden nakit kâr payı dağıtmayı hedeflemektedir. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ve yukarıda yer alan hedefler çerçevesinde, yıllık olarak dağıtılacak olan nakit kar miktarı, öncelikle dağıtılabilir kârın hesaplanması ile bulunacaktır. Bu politikanın uygulaması ve nakit dağıtılacak olan kâr payının oranı, Şirket’in yatırım ve finansman stratejileri ile ihtiyaçları, ilgili mevzuatta gerçekleşen değişimler ve gelişmeler, Şirket’in orta ve uzun vadeli stratejileri, sermaye ve yatırım gereksinimleri, kârlılık, finansal durum, borçluluk ve nakit durumu ve ulusal ve küresel ekonomik şartlar da dâhil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere birtakım unsurlara bağlıdır. Bu şartlar doğrultusunda dağıtılabilir kârın oranı, her yıl yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun onayıyla azaltılabilir veya yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde herhangi bir kâr dağıtımı yapılmamasına karar verilebilir.

Halka arz sonrası ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacak olan ve kâr dağıtım politikası hiçbir şekilde kâr dağıtımı ile ilgili bir vaat veya bir taahhüt olarak algılanmamalıdır. ”

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kâr Dağıtım Politikası Açıklaması ( KRVGD ) Haber kaynağı: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918416