Kazıklı Voyvoda Tokat Bağlantısı ve Kont Drakula

Kazıklı Voyvoda Tokat Bağlantısı ve Kont Drakula

25 Ocak 2020 0 Yazar: Emine Zaman

Kazıklı Voyvoda ya da nam-ı diğer Kont Drakula… Kazıklı Voyvoda da, Kont Drakula da aslında Voyvoda III. Vlad Tepeş adındaki Eflak Beyliği Voyvodası yani yöneticisidir. Voyvoda III. Vlad Tepeş 1431 yılında Segeşvar’da dünyaya gelmiştir. Yaşadığı dönemde Karpatlar denilen bölgede (bugün ki Romanya ve civarı) büyük nam salan Voyvoda III. Vlad Tepeş, Kazıklı Voyvoda ve Kont Drakula olarak anılmıştır. Kazıklı Voyvoda Tokat Bağlantısı ve Kont Drakula hakkında yazımızda detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Kazıklı Voyvoda Tokat Bağlantısı ve Kont Drakula

Kazıklı Voyvoda veya Kont Drakula olarak bilinen Voyvoda III. Vlad Tepeş hakkında yazımızın devamında cevap bulabileceğiniz sorular şunlardır. Kazıklı Voyvoda Nedir? Neden Kazıklı Voyvoda? Kazıklı Voyvoda Ne Demek? Kont Drakula Nedir? Kont Drakula Ne Demek? Kazıklı Voyvoda Tokat İlgisi ya da Kont Drakula Tokat Alakası! Kazıklı Voyvoda ve Osmanlı! Osmanlı ve Kont Drakula! Kazıklı Voyvoda Vampir Miydi? Kont Drakula Vampir Miydi? Neden Kont Drakula? Kazıklı Voyvoda Nasıl Öldü? Kont Drakula Nasıl Öldü?

Kazıklı Voyvoda Nedir? Neden Kazıklı Voyvoda? Kazıklı Voyvoda Ne Demek?

Voyvoda tabiri 1400’lü yıllarda Karpatlar’da özellikle de Eflak ve Boğdan yöneticilerine sıkça verilen sıfattır. Kazıklı Voyvoda ise, yukarıda da belirttiğimiz gibi; Voyvoda III. Vlad Tepeş’tir. Asıl adı Voyvoda III. Vlad Tepeş olan Eflak Beyi; düşmanlarını kazıklara oturtarak canice öldürdüğü için Kazıklı Voyvoda olarak tarihe geçmiştir.

Kont Drakula Nedir? Neden Kont Drakula? Kont Drakula Ne Demek?

Kont Drakula Voyvoda III. Vlad Tepeş’in bir başka lakabıdır. Düşmanlarını kazıklara oturttuktan sonra kanlarını fıçılara doldurttuğu ve şarap gibi içtiği bilinmektedir. Bu nedenle bilhassa Avrupa’da Voyvoda III. Vlad Tepeş’in Vampir olduğu düşünülmüştür. Buna atıfla kendisine Drakula yakıştırması yapılmıştır. Avrupa’da yöneticiler ve prensler için sıkça kullanılan bir tabir olan “Kont” ibaresi ile birleşince Kont Drakula lakabı Voyvoda III. Vlad Tepeş’in tarihe geçen lakaplarından birisi olmuştur.

Kazıklı Voyvoda Vampir Miydi? Kont Drakula Vampir Miydi?

Kazıklı Voyvoda yahut Kont Drakula olarak bilinen Voyvoda III. Vlad Tepeş elbette vampir değildi. Acımasızlığı ve gaddarlığı ile bilinen tam bir caniydi.

Kazıklı Voyvoda ve Osmanlı! Osmanlı ve Kont Drakula!

Voyvoda III. Vlad Tepeş’in babası Vlad Osmanlı Devleti’ne yenildiğinde esir olarak oğlunu yani sonralarda Kazıklı Voyvoda olarak anılacak Voyvoda III. Vlad Tepeş’i Osmanlı Devleti’ne vermişti. Voyvoda III. Vlad Tepeş; nam-ı diğer Kont Drakula Osmanlı Devleti’nde esir olarak uzun müddet yaşamış, ancak Osmanlı Devleti kendisine esir gibi davranmamıştır. Aksine bir prens olarak ağırlamış ve zamanı geldiğinde kendi güdümünde bir prens olması adına yetişmesini sağlamıştır. Ancak Voyvoda III. Vlad Tepeş hainlikten vazgeçmemiş, aldığı gücü ve eğitimi kötüye kullanmıştır.

Voyvoda III. Vlad Tepeş Osmanlı’dan aldığı destekle babasının yerine geçen 2. Vlad ile savaşmış ancak başarısız olmuştur. Akabinde bir savaşa daha girişen Voyvoda III. Vlad Tepeş, bu savaşta Eflak Prensi olmayı başarmıştır. Ancak kısa süre sonra Osmanlı Devleti’ne isyan etmiş ve vergi vermeyeceğini deklare etmiştir. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet Eflak üzerine sefer düzenlemiştir.

Kazıklı Voyvoda Tokat İlgisi ya da Kont Drakula Tokat Alakası!

Kazıklı Voyvoda ya da Kont Drakula olarak bilinen Voyvoda III. Vlad Tepeş, Osmanlı Devleti’ne esir olarak babası tarafından verildiği yıllarda; Osmanlı Devleti’nce Tokat’ta tutulmuş ve eğitilmiştir. Kazıklı Voyvoda ile Tokat arasındaki ilişki buradan gelmektedir.

Kazıklı Voyvoda Nasıl Öldü? Kont Drakula Nasıl Öldü?

Kazıklı Voyvoda çoğunluğu Osmanlı askeri ve Bulgarlar olmak üzere, ele geçirdiği ve kendisine düşman olarak addettiği herkesi kazıklara oturtmuştur. Canilikte ve hainlikte sınır tanımayan Kont Drakula Avrupa’ya da korku salmıştır. Osmanlı’nın üzerine sefer düzenlemesi üzerine yenilmiş ancak pek çok kez kaçmayı başarmıştır. Kaçarken dahi su kuyularını zehirlemiş, geçtiği yerleri ateşe vermiştir. Kazıklı Voyvoda en sonunda yakalanmış ve 1477 yılında kafası kesilmiştir. Kesik başı İstanbul Topkapı Sarayı’na Fatih Sultan Mehmet’e gönderilmiştir.

Avrupa’nın en ilginç kasabalarından birisi olan Hristiyan okullarının merkezinin de bulunduğu BÜSİNGEN AM HOCHRHEİN hakkında buradan bilgi edinebilirsiniz.