KATMR: Katmerciler Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Süre Uzatımı Açıklaması

KATMR: Katmerciler Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Süre Uzatımı Açıklaması

9 Nisan 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

KATMR: Katmerciler kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve süre uzatımı açıklaması… Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP’a yapılan bildirimde; kayıtlı sermaye tavanının 450 milyon Türk Lirası seviyesinden 1.087.500.000 TL seviyesine çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin de 31.12.2025 tarihine kadar uzatılması için çalışmalara başlanıldığı deklare edildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Katmerciler sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

KATMR: Katmerciler Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Süre Uzatımı Açıklaması

Katmerciler’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Şirketimiz Yönetim Kurulu 08.04.2021 Tarih ve saat 17.00 ‘de şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

Kayıtlı sermaye sisteminde bulunan Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda Sermaye artırımlarında Sermaye Piyasası Kanunu’nun ve ilgili diğer mevzuatın halka açık şirketlere sağladığı kolaylaştırıcı yöntemlerden yararlanılması amacıyla, 450.000.000 TL (DörtyüzellimilyonTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanının 1.087.500.000 TL (BirMilyarSeksenYediMilyonBeşYüzBinTürkLirası)’ na artırılması, bu çerçevede hazırlanan aşağıdaki tadil metni örneğine göre Esas Sözleşmemizin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6., “Karın Tespiti ve Dağıtılması” başlıklı 21. maddelerinin değiştirilmesine, Söz konusu değişikliğe ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nezdinde gerekli izin başvurusunda bulunulmasına, izinlerin alınmasını takiben değişikliğin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir. ”

Özet Bilgi
Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Süre Uzatımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08.04.2021
İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
450.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
1.087.500.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)
31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6-21

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925597