Kasım Ayında PMI Endeksi Yükseldi!

Kasım Ayında PMI Endeksi Yükseldi!

2 Aralık 2019 0 Yazar: Şerife Uslu

İstanbul Sanayi Odası 2019 Kasım ayına ilişkin Türkiye İmalat PMI (satın alma yöneticileri endeksi) verilerini yayımladı. Buna göre kasım ayında PMI endeksi yükseldi ve 49,5 oldu. Açıklanan rapora göre 2019 Kasım ayında İstanbul imalat PMI ise 54,2 seviyesine çıktı.

İmalat Sanayi Üretiminde 19 Ay Sonra Artış Yaşandı!

İstanbul Sanayi Odası Türkiye ve İstanbul İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi, imalat sanayi değerlendirmesinde en hızlı ve güvenilir referans olarak kabul edilmektedir. İmalat sanayi performansı ekonomik büyümenin öncü göstergelerindendir. Kasım ayına ilişkin yayımlanan anket sonuçlarına göre Türkiye ve İstanbul İmalat PMI değeri yükselme göstermektedir. Bu yükseliş faaliyet koşullarının iyileştiğini göstermektedir.

İSO İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi kapsamında belirlenen eşik değeri 50 olmak kaydı ile 50 üzerindeki her değer sektörde iyileşmeye işaret etmektedir.2019 Ekim ayında İSO Türkiye İmalat PMI 49 iken kasım ayında bu değer 49,5 olmuştur. Söz konusu değer eşik değeri 50’ye yaklaşmış olması sektörün faaliyet şartlarında sınırlı bir yavaşlamaya işaret etmektedir. Kasım ayı için imalat sanayi üretiminde az da olsa bir yükselme görülmüştür. 2018 yılının Nisan ayından bu yana imalat sanayi üretiminde ilk kez artış gözlendi.

İstanbul Sanayi Odası’nın yayımladığı rapora göre 2019 Kasım ayı yeni siparişlerde yavaşlama seyri devam etti. Söz konusu yavaşlama kasım ayında bir önceki aya göre daha ılımlı seviyede gerçekleşti. İhracat siparişlerinde de aynı durum söz konusu olup birikmiş işler kasım ayında azalmaya devam etti. Rapora göre kasım ayında firmalar işgücünde azalmaya gittiler. Kasımdan önceki iki ayda sektörde istihdam artışı gerçekleşmişti. İSO Türkiye ve İstanbul İmalat PMI raporuna göre girdi maliyetleri kasımda son 58 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir. Bazı firmaların belirttiğine göre ham madde fiyatları da gerilemiştir. Üretim ihtiyaçlarına paralel bir şekilde satın alma faaliyetleri yatay seyretmiş olup 19 aylık düşüş trendi sona ermiştir. Bu trendin 2019 Aralık ayı için de devam etmesi tahmin edilmektedir.

2019 Kasım ayı İstanbul enflasyon verileri hakkında bilgi için buraya göz atabilirsiniz.