KARTN: Kartonsan Gelir Tablosu Kar Yazdı

KARTN: Kartonsan Gelir Tablosu Kar Yazdı

14 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

KARTN: Kartonsan gelir tablosu kar yazdı! Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 125.182.168,85 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Kartonsan Karton grev haberi için de buraya göz atılabilir.

KARTN: Kartonsan Gelir Tablosu Kar Yazdı

Kartonsan Karton’un gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

kartn-kartonsan-gelir-tablosu-kar-yazdi-2021-temettu-kar-payi-bilanco

AŞAĞIDAKİ TABLO GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
EKİNDE VERGİ DAİRESİNE SUNULMUŞ OLUP
SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞTİR.
KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
GELİR TABLOSU (TL)

Cari Dönem
31.12.2020

A-BRÜT SATIŞLAR 979.841.281,16
1-Yurt İçi Satışlar 788.981.715,39
2-Yurt Dışı Satışlar 170.210.502,78
3-Diğer Gelirler 20.649.062,99
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) -149.851.565,59
1-Satıştan İadeler (-) -8.067.558,00
2-Satış İskontoları (-) -68.909.772,82
3-Diger İndirimler (-) -72.874.234,77
C-NET SATIŞLAR 829.989.715,57
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) -614.993.395,59
1-Satılan Mamuller Maliyeti (-) -610.791.656,47
2-Satılan Ticari Mamullar Maliyeti (-) 0,00
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-) 0,00
4-Diğer Satışların Maliyeti (-) -4.201.739,12
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 214.996.319,98
E-FAALİYET GİDERLERİ (-) -61.533.880,32
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
2-Pazarlama,Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -45.440.916,33
3-Genel Yönetim Giderleri (-) -16.092.963,99
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 153.462.439,66
F-DİGER FAAL.OLAĞAN GELİR VE KARLAR 48.987.946,05
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri 0,00
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 4.126.663,89
3-Faiz Gelirleri 8.376.710,35
4-Komisyon Gelirleri 0,00
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar 19.635,20
6-Menkul Kıymet Satış Karları 0,00
7-Kambiyo Karları 32.610.454,64
8-Reeskont Faiz Gelirleri 1.281,13
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları 0,00
10-Faaliyetle İlgili Diger Olağan Gelir ve Karlar 3.853.200,84
G-DİGER FAAL.OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) -32.351.770,69
1-Komisyon Giderleri (-) 0,00
2-Karşılık Giderleri (-) -4.108.464,20
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)ı 0,00
4-Kambiyo Zararları (-) -28.107.115,58
5- Reeskont Faiz Giderleri (-) -12.459,60
6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-) 0,00
7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) -123.731,31
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -7.786.209,52
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -7.786.209,52
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 162.312.405,50
İ- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 76.874,49
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları 0,00
2-Diger Olağandışı Gelir ve Karlar 76.874,49
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) -6.259.975,48
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) -5.877.315,32
2-Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-) 0,00
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) -382.660,16
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 156.129.304,51
K-DÖNEM KARI VERGİ VE YASAL YÜK.KARŞ.(-) -30.947.135,66
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 125.182.168,85


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911560