KARSN: Karsan Otomotiv SPK İdari İşlemi Hukuki Süreç Açıklaması

KARSN: Karsan Otomotiv SPK İdari İşlemi Hukuki Süreç Açıklaması

12 Şubat 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

KARSN: Karsan Otomotiv SPK idari işlemi hukuki süreç açıklaması! Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 12 Şubat 2021 günü; SPK tarafından tesis edilen idari işleme ilişkin hukuki süreç hakkında açıklamada bulundu. Bahse konu açıklama haberimiz devamında detaylı olarak yer almaktadır. Borsa imalat sektörü şirketleri ve hisseleri 2021 listesi için de buraya göz atabilirsiniz.

KARSN: Karsan Otomotiv SPK İdari İşlemi Hukuki Süreç Açıklaması

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmiştir:

” Şirketimiz 17 Haziran 2014 tarihli Özel Durum Açıklaması ile; SPK tarafından tesis edilen İdari İşlemin yürütmesinin durdurulması ve iptaline ilişkin idari yargıda açılan davada verilen usulden red Kararının Yönetim Kurulumuzun ilgili Kararı uyarınca temyiz edildiği kamuoyuna duyurulmuştu. Temyiz talebimiz üzerine, Danıştay 13. Dairesi’nce İlk Derece Mahkemesi’nin davanın usulden reddine ilişkin Kararının usul hükümlerine uygun olmaması nedeniyle bozulmasına ve Kararın bozulan kısmı hakkında yeniden karar verilmek üzere dosyanın İlk Derece Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmiş olduğu; SPK tarafından karar düzeltme yoluna başvurulduğu ancak Danıştay 13. Dairesi’nin Kararı ile SPK’nın karar düzeltme isteminin reddine karar verildiği; dosyanın İlk Derece Mahkemesi’ne gönderilmesi akabinde ve Şirketimiz adına açılan davanın yeniden görülmesi sonucunda; Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin, 2018 / 887 K. sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.01.2014 tarih ve 2 nolu toplantısında alınan 75 sayılı Kararının, temyiz yolu açık olmak üzere, iptaline karar verildiği; Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 2018 / 887 K. sayılı kararına karşı SPK tarafından temyiz yasa yoluna başvurulduğu ve söz konusu temyiz başvurusunun Danıştay 13. Dairesi’nin 2018/2340 E. sayılı dosyası nezdinde incelenerek, 2019/398 K. sayılı karar ile SPK’nın temyiz isteminin reddine ve Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 2017/2082 E., 2018/887 K. sayılı kararının onanmasına karar verildiği, SPK’nın verilen karara karşı karar düzeltme yoluna başvurduğu özel durum açıklamaları ile kamuoyuna duyurulmuştu.

Danıştay 13. Dairesi’nce SPK’nın karar düzeltme talebinin reddedildiği öğrenilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.01.2014 tarih ve 2 nolu toplantısında alınan 75 sayılı Kararının iptaline ilişkin Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin, 2018 / 887 K. sayılı kararı kesinleşmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur. “

Kaynak: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909488