KAREL: Karel Elektronik’ten Yüzde 243 Bedelsiz Sermaye Artırımı

KAREL: Karel Elektronik’ten Yüzde 243 Bedelsiz Sermaye Artırımı

6 Temmuz 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

KAREL: Karel Elektronik’ten yüzde 243 bedelsiz sermaye artırımı… Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; 58 milyon 320 bin TL seviyesinde bulunan ödenmiş / çıkarılmış sermayenin % 242,93553 oranında ve bedelsiz olarak artırılarak 200.000.000,00 TL’ye çıkartılmasına karar verildiği belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca KAREL haberleri için de buraya göz atılabilir.

KAREL: Karel Elektronik’ten Yüzde 243 Bedelsiz Sermaye Artırımı

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi:

“ Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 06.07.2021 tarihli toplantısında;

Şirketimizin 58.320.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 2.000.000.000,00 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle % 242,93553 oranında ve bedelsiz olarak artırılarak 200.000.000,00 TL’ye çıkartılmasına,

Sermayeye eklenecek olan 141.680.000,00 TL’nin 11.606.949,14 TL’si Özel fonlardan, 3.549.154,08 TL’si Diğer sermaye yedeklerinden ve 5.063.279,36 TL’si 2005 yılı karından ayrılan, 5.746.903,12 TL’si 2006 yılı karından ayrılan, 654.249,40 TL’si 2007 karından ayrılan, 2.310.780,64 TL’si 2008 yılı karından ayrılan, 13.607.265,08 TL’si 2009 yılı karından ayrılan, 16.746.559,05 TL’si 2010 yılı karından ayrılan, 10.860.202,97 TL’si 2011 yılı karından ayrılan, 3.726.008,50 TL’si 2012 yılı karından ayrılan, 173.503,92 TL’si 2013 yılı karından ayrılan, 8.720.381,60 TL’si 2014 yılı karından ayrılan, 5.743.455,21 TL’si 2015 yılı karından ayrılan, 33.141.626,46 TL’si 2017 yılı karından ayrılan, 20.029.681,47 TL’si 2018 yılı karından ayrılan Olağanüstü yedeklerden karşılanacak şekilde ve dağıtımının bedelsiz pay şeklinde olmasına,

Artırılan 141.680.000,00 TL’lik sermayeyi temsil edecek payların; tüm pay sahiplerine Şirketimiz sermayesindeki payları oranında dağıtılmasına, Sermaye artırımında A Grubu paylar karşılığında nama yazılı A Grubu, B Grubu paylar karşılığında nama yazılı B grubu, C Grubu paylar karşılığında hamiline yazılı C Grubu paylar verilmesine, her biri 1 (Bir) TL itibari değerde kaydi pay olarak çıkarılmasına ve pay sahiplerine usulüne (Kaydi Sistem Esaslarına, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemelerine) uygun şekilde dağıtılmasına,

Bedelsiz sermaye artışına ilişkin Ek’te yer alan Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6’ncı maddesinin değişiklik tasarısının kabulüne ve gerekli uygun görüşün alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmasına

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. ”


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946881