Kamu Sigorta Şirketleri TVF’ye Devroluyor!

Kamu Sigorta Şirketleri TVF’ye Devroluyor!

14 Aralık 2019 0 Yazar: Suat Bulut

Kamu sigorta şirketleri Türkiye varlık Fonu’na devroluyor. Yeni Ekonomi Programı kapsamında kamu bankalarına ait olan sigorta şirketleri ile bireysel emeklilik şirketleri TVF (Türkiye Varlık Fonu) çatısı altında toplanacak. Açıklamaya göre proje 2020 yılının ilk 3 ayında tamamlanacak.

Kamu Sigorta Şirketleri Hakkında İlgili 3 Kurumdan KAP’a Açıklama Yapıldı!

Türkiye Varlık Fonu’ndan yapılan açıklamaya göre 2020 yılının ilk çeyreğinde kamu bankaları kontrolündeki sigorta şirketleri ve bireysel emeklilik şirketlerinin  TVF’ye devrolarak tek çatı altında toplanacak. Açıklamada söz konusu hamlenin ölçek ekonomisi oluşturulmasında ve bankacılık dışı finansal sektör hacminin genişleyerek dünya ortalamasına yaklaşması hususunda katı sağlayacağı aktarılmıştır. Bu amaçlar ile sigorta sektörünün ve bireysel emeklilik sektörünün uluslararası çapta rekabete dahil olması, operasyonel verimliliğin artışıyla birlikte maliyetlerde düşüş yaşanması, bütün dağıtım kanallarının daha etkin kullanılması ile ürün yelpazesinin genişletilmesi hedeflenmektedir.

Türkiye Varlık Fonu hakkında bilgi için buraya göz atabilirsiniz.

TVF açıklamasında Türkiye’nin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüklüğü bakımından dünyada 19. sırada bulunduğunu bildirmiştir. Prim üretiminde ise Türkiye 39. sıradadır. 2018 yılına ilişkin verilere göre kişi başı ortalama sigorta primi üretimi Türkiye’de 127 dolar, dünya ortalaması 682 dolar, gelişmiş ülkelerde ise 3.737 dolar seviyesindedir. 2018 yılında söz konusu değer bakımından ülkemiz 88 ülke arasından 65. sırada yer almaktadır. Bunun yanı sıra Türkiye’de prim üretiminde hayat grubunun payı yıllara göre ortalama yüzde 13 seviyesinde olmakla birlikte bu oran dünyada yüzde 54’tür. Bu bilgiler ışığında Türkiye Varlık Fonu Türkiye’de sigorta sektörünün yapılandırılması gerektiğini deklare etmiştir.

Kamu bankaları sigorta şirketlerinin TVF’ye devri konusunda Esin Avukatlık Şirketi, KPMG ve Türkiye Yatırım ve Kalkınma Bankası’nın danışmanlık hizmeti vereceği açıklanmıştır. Konu ile ilgili Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Güneş Sigorta KAP’a (Kamu Aydınlatma Platformu) gerekli açıklamaları yapmışlardır.