JANTS: Jantsa’dan Ortaklar Aydın OSB’den Yatırım İçin Arsa Alımı

JANTS: Jantsa’dan Ortaklar Aydın OSB’den Yatırım İçin Arsa Alımı

11 Şubat 2022 0 Yazar: Şerife Uslu

JANTS: Jantsa’dan Ortaklar Aydın OSB’den 25 milyon 850 bin Türk Lirası’na yatırım için arsa alımı… Şirketten bugün (11 Şubat 2022) yapılan açıklamada; Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının 10.02.2022 tarih 03 sayılı toplantısında alınan karar ile bölgenin onaylı parselasyon planında bulunan 47.043,36 metrekare alana sahip 550 ada 3 nolu parselin şirkete (Jantsa)  11.02.2022 tarih ve 038 sayılı yazıları ile tahsis yapıldığı bildirildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklamanın detayları yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.

JANTS: Jantsa’dan Ortaklar Aydın OSB’den Yatırım İçin Arsa Alımı

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

” Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının 10.02.2022 tarih 03 sayılı toplantısında alınan karar ile bölgenin onaylı parselasyon planında bulunan 47.043,36 metrekare alana sahip 550 ada 3 nolu parselin şirketimize  11.02.2022 tarih ve 038 sayılı yazıları ile tahsis yapıldığı bildirilmiştir.

İlgili alanda 35.000 metrekare  kapalı fabrika binası yapılacağı 13.12.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında belirtilmiştir. Bu fabrika binasında  tarımsal ve endüstriyel makina jant imalatı yapılacaktır. Bu yatırımlar için bu tahsis belgesi ile yatırım teşvik belgesine başvurusu yapılacaktır.

Kamuya ve yatırımcılarımıza saygı ile duyulur. ”

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
SANAYİ ARSASI
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
ORTAKLAR OSB – 47.043,36 metrekare
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13.12.2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
EVET
Toplam Alım Bedeli
25.850.000,00 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%0,47
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%29,3
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%3,14
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%14,4
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%2,93
Alım Koşulları
12 AY EŞİT TAKSİTLE
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
OCAK 2023
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
YENİ ÜRETİM HATTI YATIRIMI-ÜRETİM KAPASİTESİNİN ARTMASI
Karşı Taraf
ORTAKLAR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BAŞKANLIĞI
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
OSB ARSA ALIMI
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
13/12/2021
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
YOKTUR
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
ORTAKLAR OSB RAYİÇ BEDELİ
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
ORTAKLAR OSB RAYİÇ BEDEL ÜZERİNDEN İŞLEM YAPILDIĞI İÇİN
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
YOKTUR
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
YOKTUR
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
YOKTUR
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
YOKTUR

Kaynak: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001040