JANTS: Jantsa Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Edildi

JANTS: Jantsa Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Edildi

5 Nisan 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

JANTS: Jantsa Olağan Genel Kurul Toplantısı tescil edildi! 30 Mart 2021 Salı günü gerçekleştirilen Jantsa Olağan Genel Kurul’unun 5 Nisan 2021 tarihinde tescil edildiği duyuruldu. Haberimiz devamında Genel Kurul sonuçları detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Jantsa ortaklık yapısı ve yan kuruluşları için de buraya göz atılabilir.

JANTS: Jantsa Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Edildi

Jantsa Genel Kurul Sonuçları aşağıdaki gibidir:

Gündemin 1.maddesine geçildi;

Olağan Genel Kurul Başkanlığına Ercan Çerçioğlu’nun seçilmesi ve Genel Kurul adına Toplantıya ait tüm belgelerin Genel Kurul Başkanlığı tarafından imzalanması konusunda yetki verilmesi 23.061.959 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi. Genel Kurul Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanı olarak Müjdat Özbek, oy toplayıcı olarak Füsun Eleman’ı tayin ettiği Genel Kurul’a açıklandı.

Gündemin 2.maddesine geçildi;

2020 yılı Faaliyet Raporunun Genel Kurul Toplantısından önce Kamuoyuna ( Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde, Şirketin www.jantsa.com.tr internet adresinde) duyurulduğu ve toplantıya katılan ortaklara önceden dağıtılmış olması nedeni ile Faaliyet raporu slayt sunumu yapılarak Genel Kurul’a açıklandı. Müzakere edildi. Müzakere sırasında pay sahipleri Murat Sipahi ve Şinasi Müldür TOGG araçlarına jant verilecek mi bu konuda girişim var mı diye sordu, Divan başkanı TOGG a başvuru yapıldığını başka herhangi bir gelişme olmadığını açıkladı, 2020 yılı Faaliyet Raporu oylamasına geçildi ve 23.061.959 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 3.maddesine geçildi;

2020 yılının Bilanço, Kar Zarar Hesapları ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu’nun raporunun önceden Kamuoyuna ( Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde, Şirketin www.jantsa.com.tr internet adresinde) duyurulduğu bilgisi paylaşıldıktan sonra ayrı ayrı okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. 2020 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı oylandı ve 23.061.959 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 4.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu Üyeleri 2020 yılı hesap ve işlemleri, faaliyetleri ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı oya katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonucunda, oy kullanmaya haiz pay sahiplerinin oyları ile yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oy çokluğu ile ibra edildi.

Gündemin 5.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıllığına Şefik Çerçioğlu, Ercan Çerçioğlu, Erkan Çerçioğlu, Ata Caner Çerçioğlu’nun, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıllığına Bekir Turan İnesi ve Merve Alpargun Altıntaş’ın görev yapması ile ilgili yazılı teklif toplantı başkanlığına sunuldu başka teklif olmadığından teklif oya sunuldu ve 23.061.959 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 6.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 35.000.TL , başkan vekiline aylık net 11.500.TL, diğer tüm yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı aylık net 3.000.TL ücretlerin , nisan 2021 ayından itibaren 2022 yılı olağan genel kuruluna kadar ödenmesi yönetim kurulu tarafından önerildi. Ayrıca Dilber Tuncay zam yapılmamasını aynı kalmasını sözlü olarak önerdi, başka bir öneri olmadığından söz konusu öneriler oya sunuldu yönetim kurulunun önerisi 23.005.852 kabul ve 56.107 ret oyla ve oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 7.maddesine geçildi;

Toplantı Başkanı 2020 yılı faaliyet dönemi içerisinde Nysa Antik Kent kazı çalışmalarına destek amacıyla 65.000 TL bağış ve yardımda bulunulduğunu Genel Kurul’un bilgisine sundu. 2020 yılında yapılacak bağış ve sosyal yardım üst sınırının 150.000.TL olması önerildi, oylama sonucunda, 23.061.959 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 8.maddesine geçildi;

Karın dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun Kap’da açıklanan önerisi tekrar açıklandı, ayrıca pay sahibi Alaattin Ersan’ın sermayenin %695 i kadar A ve B grubu pay sahiplerine payları oranında bedelsiz pay verilmesi önerisi okundu, ayrıca Resul Kaynak söz alarak Alaattin Ersan ın önerisine katıldığını belirtti, her iki öneri oylamaya sunuldu ve 23.061.959 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Alınan karar gereğince; Şirketimizin 2020 yılı faaliyeti sonucunda dönem ticari net karı (V.U.K) 152.317.054 TL’dir. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2020 yılı net dönem karı 150.492.336 TL’dir. I. Tertip yasal yedek akçenin ödenmiş sermayenin % 20’sine ulaştığından ayrılmamasını, yıl içinde yapılan bağış ve yardım 65.000 TL eklenmiş dağıtılabilir kar üzerinden I. temettü olarak ödenmiş sermayenin % 5 ‘ine tekabül eden brüt 555.000 TL ve 77.145.000 TL bedelsiz pay dağıtılması, II. temettü olarak da brüt 66.045.000 TL’sı olmak üzere brüt toplam 66.600.000 TL’sı tutarında nakit ortaklara temettü dağıtılmasını, II.Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 6.604.500 TL’sı ayrılmasını, geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasını, 1 TL.lik nominal tutarlı her bir pay için brüt %600 (6,00 TL), net % 510 (5,10 TL) tutarında nakit kar payı ödemesinin 06/04/2021 tarihinden itibaren yapılmasına karar verildi. Sermayenin % 695 i kadar ortaklara A ve B grubu payları oranında toplam 77.145.000.TL bedelsiz pay dağıtılacağı açıklandı.

Gündemin 9.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu’nca 2021 yılı için bağımsız dış denetleme şirketi olarak seçilen Sun Bağımsız Denetim Y.M.M. A.Ş ‘nin seçimine ilişkin karar Genel Kurul’un onayına sunuldu, 23.061.959 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 10.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K.395 ve 396.maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için 1 yıllığına izin verilmesi onaya sunuldu, 23.061.959 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923357