IZMDC: İzmir Demir Çelik Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

IZMDC: İzmir Demir Çelik Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

16 Nisan 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

IZMDC: İzmir Demir Çelik tasarruf sahiplerine satış duyurusu… İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP’a yapılan açıklamayla “Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu” yapıldı. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca İzmir Demir Çelik yan kuruluşları haberi için de buraya göz atılabilir.

IZMDC: İzmir Demir Çelik Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

İzmir Demir Çelik’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Yönetim Kurulu’nun 28.10.2020 tarihli ve 29 nolu toplantısında Şirketimizin 1.500.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 375.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, % 300 oranında 1.125.000.000 TL nakit (bedelli) artırılarak, 1.500.000.000 TL’na çıkarılmasına karar verilmiş, bu kapsamda hazırlanan İzahnameye ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’na 11.11.2020 tarihinde yapılan başvuru Kurul’un 11.02.2021 tarih ve 7/178 sayılı toplantısında 12.02.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-1757 sayılı yazısı ile onaylanmıştı. 15.02.2021 tarihinde başlayan 60 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 15.04.2021 tarihinde tamamlanmıştır.

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 2.488.476,051 TL olup, bu paylar 20 ve 21 Nisan 2021 tarihleri olmak üzere 2 iş günü süreyle Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 1,00 TL nominal değerin altında olmamak kaydıyla Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna; Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.izdemir.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.’nin www.yf.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.

Şirket’in yeni pay alma hakları kullanıldıktan ve halka arz edildikten sonra satılmayan kısım için satın alma taahhüdünde bulunulmamıştır.

Satılamayan paylar Tebliğ No.VII-128.1 madde 25.1(a) uyarınca 6 iş günü içinde iptal edilecektir.

Saygılarımızla, ”


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928745