IZMDC: İzmir Demir Çelik Olağan Genel Kurul’u Ertelendi

IZMDC: İzmir Demir Çelik Olağan Genel Kurul’u Ertelendi

30 Nisan 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

IZMDC: İzmir Demir Çelik Olağan Genel Kurul’u ertelendi… İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından tam kapanma tedbirleri kapsamında Anonim Şirket Genel Kurullarının ertelenmesi sebebiyle 5 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olağan genel kurulun 2 Haziran tarihine ertelendiği belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca İzmir Demir Çelik yan kuruluşlarına buradan göz atılabilir.

IZMDC: İzmir Demir Çelik Olağan Genel Kurul’u Ertelendi

İzmir Demir Çelik’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Yönetim Kurulunun 08.04.2021 tarih ve 11 sayılı toplantısında; 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının ekte yer alan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 05.05.2021 Çarşamba günü saat:10.00’da Nemrut Cad. No:2 Horozgediği Mahallesi Aliağa – İZMİR adresinde bulunan fabrikamızda yapılmasına karar verilmişti.

T.C İçişleri Bakanlığı’nın 27 Nisan 2021 tarihli Tam Kapanma Tedbirleri konulu genelgesi kapsamında Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 29.04.2021 Tarih ve 63624674 sayılı yazısı gereği tam kapanma nedeni ile Anonim Şirket Genel Kurulları ertelendiğinden Olağan Genel Kurul Toplantılarına Bakanlık Temsilcisi görevlendirmesi yapılamayacağı tarafımıza bildirilmiştir.

Bu kapsamda Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 30.04.2021 tarih ve 14 sayılı toplantısında 12.04.2021 tarih ve 10307 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanan çağrı ile duyurulan 05.05.2021 tahinde saat 10:00 ‘da Nemrut Cad. No:2 Horozgediği Mahallesi Aliağa – İZMİR adresinde bulunan fabrikamızda yapılacak olan 2020 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının T.C İçişleri Bakanlığı’nın 27 Nisan 2021 tarihli Tam Kapanma Tedbirleri konulu genelgesi kapsamında 02.06.2021 tarihinde saat 10:00 ‘da Nemrut Cad. No:2 Horozgediği Mahallesi Aliağa – İZMİR adresinde bulunan fabrikamızda yapılmasına karar verilmiştir. ”

Gündem Maddeleri

1 – Toplantı Başkanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nı imzalamak üzere Toplantı Başkanı’na yetki verilmesi,

2 – Şirketimizin 2020 yılı hesap ve işlemlerine ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun, Bağımsız Denetim Raporu’nun, Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları’nın, okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul’un onayına sunulması,

3 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası,

4 – Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması,

5 – 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul’un bilgisine sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,

6 – Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, adayların şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi,

7 – Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi,

8 – SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul’ un bilgilendirilmesi,

9 – Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği gereği söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması,

10 – Dilekler ve kapanış.


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933339