IZFAS: İzmir Fırça Gelir Tablosu Kar Yazdı

IZFAS: İzmir Fırça Gelir Tablosu Kar Yazdı

2 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

IZFAS: İzmir Fırça gelir tablosu kar yazdı! İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde firmanın gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 2.569.546,04 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında İzmir Fırça’nın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa sektörlere göre şirketler ve hisseler 2021 listesi için de buraya göz atabilirsiniz.

IZFAS: İzmir Fırça Gelir Tablosu Kar Yazdı

Şirketin gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

izfas-izmir-firca-gelir-tablosu-kar-yazdi-2021-gelir-temettu-kar-payi-ne-kadar-zaman

Bu mali tablo SPK mevzuatına göre raporlanan değerleri yansıtma-makta olup,
V.U.K hükümlerine göre düzenlenmiştir .

İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU CARİ DÖNEM
31.12.2020

A BRUT SATISLAR 71.266.390,12
1-600 YURTICI SATISLARI 58.314.227,01
2-601 YURTDISI SATISLAR 12.335.967,40
3-602 DIGER GELIRLER 616.195,71
B SATIS INDIRIMLERI -18.851.629,51
1-610 SATISTAN IADELER -1.004.891,73
2-611 SATIS ISKONTALARI -17.846.737,78
NET SATIŞLAR 52.414.760,61
C SATISLARIN MALIYETI -40.765.184,97
1-620 SATILAN MAMULLER MALIYETI -22.151.578,43
2-621 SATILAN TICARI MALLAR MALIYETI -18.613.606,54
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 11.649.575,64
D FAALIYET GIDERLERI -5.679.265,96
1-631 PAZARLAMA SATIS DAGITIM GIDER. -3.801.628,83
2-632 GENEL YONETIM GIDERLERI -1.877.637,13
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 5.970.309,68
E DIGER FAAL.OLAGAN GELIR VE KAR 3.647.711,84
1-642 FAIZ GELIRLERI 208.646,47
2-645 MENKUL KIYMET SATIS KARLARI 2.552.741,80
3-646 KAMBIYO KARLARI 802.925,23
4-647 REESKONT FAIZ GELIRLERI 83.398,34
F DIGER FAAL.OLAGAN GIDER VE ZAR -5.603.336,37
1-653 KOMISYON GIDERLERI -126.982,12
2-655 MENKUL KIYMET SATIS ZARARLARI -283.571,98
3-656 KAMBIYO ZARARLARI -3.946.092,54
4-657 REESKONT FAIZ GIDERLERI -1.246.689,73
G FINANSMAN GIDERLERI -1.458.119,54
1-660 KISA VADELI BORCLANMA GIDERLER -1.458.119,54
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 2.556.565,61
H OLAGANDISI GELIR VE KARLAR 12.980,43
1-679 DIGER OLAGANDISI GELIR VE KARL 12.980,43
I OLAGANDISI GİDER VE ZARARLAR 0,00
1-689 DIGER OLAGANDISI GİDER VE ZARAR 0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 2.569.546,04
DON.KARI VER.VE DIG.YAS.YUK.K.
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 2.569.546,04


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910383