ISSEN Hisse Başına Temettü Ödemesi 2022 İçin 10 Kuruş

ISSEN Hisse Başına Temettü Ödemesi 2022 İçin 10 Kuruş

22 Mart 2022 0 Yazar: Şerife Uslu

ISSEN hisse başına temettü ödemesi 2022 yılı için 10 kuruş olarak belirlendi… 2021 yılı son çeyreğinde halka arz edilen İşbir Sentetik Dokuma, geçtiğimiz yıl elde ettiği karının yüzde 10’luk kısmını ortaklarına kar payı olarak dağıtma kararı aldığını ve bu kararın genel kurula sunulacağını duyurdu. Alınan karara göre; her bir lot için paydaşlara brüt 0,10 TL, net 0,09 TL ödeme gerçekleştirilecek. İşbir Sentetik Yönetim Kurulu tarafından alınan karar 14 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilecek genel kurula sunulacak. Temettü ödemesinin hisse biçiminde yapılmayacağı ve peşin yapılacağı belirtildi. Ödemenin nakit olarak gerçekleştirilmesi beklenirken, temettü ödeme tarihine dair ise henüz herhangi bir detay paylaşılmadı. Haberimiz devamında firmadan kar payı ödemesi hakkında yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.

ISSEN Hisse Başına Temettü Ödemesi 2022 Açıklaması

Şirketten kar payı ödemesi hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

” – Şirketimiz yönetim Kurulu üyeleri TTK’nın 390. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen hususlarda oybirliği ile karar vermişlerdir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II – 14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca hazırlanan 2021 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu’na göre Şirketimizin 2021 yılı ana ortaklığa ait net dönem karı 133.632.873 TL’dir.

Net dönem kârından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri ile Kâr Dağıtım Politikasına uygun olarak, yasal yükümlülükler düşüldükten sonra, Ortaklarımıza brüt %10,00 oranında toplam 14.146.599 TL nakit temettü ödenmesi,

Hissedarlarımıza %10,00 nispetinde ve 1 TL nominal değerde bir adet hisse senedine Brüt 0,10 TL, net 0,09 TL nakit temettü ödenmesinin Olağan Genel Kurulun onayına sunulması hususunda

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR. “