ISKPL: Işık Plastik 2022 İlk 3 Aylık Faaliyet Raporu Açıklandı

ISKPL: Işık Plastik 2022 İlk 3 Aylık Faaliyet Raporu Açıklandı

27 Nisan 2022 0 Yazar: Şerife Uslu

ISKPL: Işık Plastik 2022 ilk 3 aylık faaliyet raporu açıklandı… Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama Anonim Şirketi tarafından 2022 yılının ilk çeyreğine dair konsolide faaliyet raporu kamuoyu ile paylaşıldı. Şirketin bahse konu dönemde kar hedeflerine ulaştığı ve 25.868.554 TL kar elde ettiği belirtildi. Haberimiz devamında iskpl finansal tablolarına dair detaylar yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri ile ilgili olarak da buraya göz atılabilir.

ISKPL: Işık Plastik 2022 İlk 3 Aylık Faaliyet Raporu Açıklandı

Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama Anonim Şirketi 2022 ilk çeyrek konsolide faaliyet raporuna göre:

Şirketin 2021 yılı ilk 3 ayında elde etmiş olduğu 104 milyon TL’lik net satış rakamı 2022’nin aynı döneminde yaklaşık yüzde 90 dolayında artış göstererek 196 milyon TL seviyesine yükselmiştir. Şirketin aynı dönemde brüt karı ise 27 milyon TL düzeyinden 47 milyon TL seviyesine çıkmıştır.

İlk çeyrekler karşılaştırıldığında Işık Plastik’in 2021 yılına göre esas faaliyet karı da 2022 ilk çeyreğinde yaklaşık yüzde 90 dolayında artış kaydetmiştir. Şirketin esas faaliyet karı 19 milyon TL düzeyinden 36 milyon TL seviyesine çıkmıştır. Bahse konu dönemde şirketin net karı da yükseliş göstermiş, ancak bu yükseliş brüt satışlar ve esas faaliyet karı dikkate alındığında nispeten sınırlı kalmıştır. Işık Plastik’in söz konusu dönemdeki karı 25,8 milyon TL olarak kaydedilmiştir. Bu rakam 2021 yılı ilk çeyreğinde 20,6 milyon TL idi.

Faaliyet Raporuna Dair Değerlendirmeler

Şirket tarafından yayımlanan konsolide faaliyet raporundaki bazı değerlendirmeler şu şekilde olmuştur:

” Şirketimiz hesap döneminde kar hedeflerine ulaşmıştır ve 25.868.554 TL kar elde etmiştir. Dönem sonu itibariyle aktif büyüklüğü ve öz kaynak büyüklüğü sırasıyla 670.069.325 TL ve 399.202.739 TL olarak gerçekleşmiştir.

c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirket’in işletme sermayesi mevcut yükümlülüklerini karşılamaya yeterlidir.

d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Yüksek maliyetli krediler vadesi gelmeden kapatılmıştır.

e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Şirketimizin kâr dağıtım esasları, Esas Sözleşme’nin Kârın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 16’ıncı maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, Şirketimiz kâr tespiti ve dağıtımı konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre 2021 Olağan Genel Kurulumuzda pay sahipleri tarafından onaylanmıştır. “