ISDMR: İskenderun Demir ve Çelik Genel Kurul’u Tescil Edildi

ISDMR: İskenderun Demir ve Çelik Genel Kurul’u Tescil Edildi

9 Nisan 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

ISDMR: İskenderun Demir ve Çelik Genel Kurul’u tescil edildi! İskenderun Demir ve Çelik Anonim Şirketi’nin 16 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul’unda alınan kararlar dün (8 Nisan 2021) itibari ile tescil edildi. Haberimiz devamında bahse konu genel kurulda görüşülen gündem maddeleri yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa imalat sektörü şirketleri ve hisseleri 2021 listesi için de buraya göz atabilirsiniz.

ISDMR: İskenderun Demir ve Çelik Genel Kurul’u Tescil Edildi

İskenderun Demir Çelik Genel Kurul gündem maddeleri şu şekildeydi:

1 – Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın Oluşturulması ve Saygı Duruşu,

2 – Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Sair Evrakın İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı’na Yetki Verilmesi,

3 – 2020 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun Okunması ve Görüşülmesi,

4 – 2020 Yılı Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporu’nun Okunması,

5 – 2020 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının Ayrı Ayrı Okunması, Görüşülmesi, Onaya Sunulması ve Karara Bağlanması,

6 – Dönem İçerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde Meydana Gelen Değişikliğin Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,

7 – 2020 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbralarının Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,

8 – 2020 Yılı Hesap Dönemi Kâr Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin ve Kâr Dağıtım Tarihinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,

9 – İlgili Mevzuat Hükümleri Uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Tespitinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,

10 – Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi Hususunun Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,

11 – Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddelerinde Belirtilen İşleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi Hususunun Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,

12 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2021 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi için Yönetim Kurulu’nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,

13 – Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Genel Kurul’a Bilgi Sunulması,

14 – 2020 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlara İlişkin Genel Kurul’a Bilgi Sunulması ve 01.01.2021 – 31.12.2021 Hesap Döneminde Yapılacak Bağışların Sınırının Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,

15 – Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararlar, ekte yer alan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı dosyasında sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
08.04.2021

 


Genel Kurul Toplantı tutanağı resmi KAP sayfasından PDF olarak indirilerek okunabilir: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925558