ISBIR: ISSEN Halka Arzı İçin Yeniden SPK ve BIST’e Başvurdu

ISBIR: ISSEN Halka Arzı İçin Yeniden SPK ve BIST’e Başvurdu

3 Ekim 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

ISBIR: ISSEN halka arzı için yeniden SPK ve BIST’e Başvurdu… İşbir Holding Anonim Şirketi’nden Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP’a yapılan açıklamada; daha önce ertelenen ve geçtiğimiz Haziran Ayı’nda ertelemesi kamuoyuna bildirilen İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş’nin halka arzı için yeniden SPK ve Borsa İstanbul’a başvuruda bulunulduğu belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklamalar detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca YEOTK hakkında detaylı bilgi içeriği için de buraya göz atılabilir.

ISBIR: ISSEN Halka Arzı İçin Yeniden SPK ve BIST’e Başvurdu

İşbir Holding Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ 17.06.2021 tarihli KAP açıklaması ile bağlı ortaklığımız İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş’nin halka arz işleminin, piyasa koşullarının halka arz için daha uygun olduğu bir dönemde gerçekleşmesi amacıyla ertelenmesine karar verildiğini duyurmuştuk.

Bağlı ortaklığımız İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş., bugün (01.10.2021) paylarının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde başvurularını yapmıştır.

Yönetim Kurulumuzun 30.09.2021 tarihli toplantısında;

Bağlı Ortaklığımız İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş’nin yapacağı halka arz kapsamında,

a. Şirketimizin portföyünde bulunan İşbir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim Şirketi’nin toplam sermayesinin %89,73’üne karşılık gelen 113.033.257,73 TL nominal değerli paylardan 7.590.000 TL nominal değerli kısmının halka arz edilmek suretiyle satılmasına ve halka arz sonrasında fazla talep gelmesi durumunda 5.170.000 TL nominal değerli payın da ek satış kapsamında halka arz edilmek suretiyle satılmasına,

b. Talep toplama süreci sonunda almaya hak kazanılan payların %50’sine kadar olan kısmı için, İşbir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim Şirketi paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı gün dahil 22 İşlem Günü süre ile İşbir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim Şirketi paylarını aralıksız olarak ellerinde tutan Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların bu paylarını, izahnamede açıklanan şartlar ve sürelerde Şirketimize geri satma hakkına sahip olmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir. ”


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966219