INVEO: Inveo Yatırım Bodrum Girişimcilik’e Ortak Oldu

INVEO: Inveo Yatırım Bodrum Girişimcilik’e Ortak Oldu

17 Haziran 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

INVEO: Inveo Yatırım Bodrum Girişimcilik’e ortak oldu… Inveo Yatırım Holding Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada; Yönetim Kurulu’nun 08.06.2021 tarihinde aldığı karara istinaden Bodrum Girişimcilik A.Ş.’ye 200.000,00 TL yatırım yapılarak %10 oranında iştirak edinildiği belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca INVEO haberleri için de buraya göz atılabilir.

INVEO: Inveo Yatırım Bodrum Girişimcilik’e Ortak Oldu

Inveo Yatırım’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Sayın Paydaşlarımız;

INVEO Yatırım Holding A.Ş.’nin, potansiyeli yüksek şirketlere ortak olmak, finansal ve entelektüel sermaye koyarak bu şirketlerin değerini maksimize etmek politikası doğrultusunda;

Yönetim Kurulu’muzun 08.06.2021 tarihinde aldığı karara istinaden Bodrum Girişimcilik A.Ş. ‘ye 200.000,00 TL yatırım yapılarak %10 oranında iştirak edinilmesine, bu kapsamda ortaklar ile sözleşme imzalanmasına karar verildiğini 09.06.2021 tarihinde açıklamıştık.

Şirketimizin 09.06.2021 tarihli özel durum açıklamasına konu Bodrum Girişimcilik A.Ş. paylarında yapılacak olan %10 oranındaki iştirak edinimine ilişkin 200.000,00  TL tutarındaki ödemenin gerçekleştiğini ise 10.06.2021 tarihinde kamuoyuna açıklamıştık.

Bodrum Girişimcilik A.Ş. ile iştirak işlemleri tamamlanmış olup, 15.06.2021 tarihi itibariyle Bodrum Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. ”

Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 09.06.2021 – 10.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.06.2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı Bodrum Girişimcilik A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu Girişim Projeleri Danışmanlığı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi 250.000,00
Edinim Yöntemi Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih 15.06.2021
Edinme Koşulları Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
Edinilen Payların Nominal Tutarı 200
Beher Payın Alış Fiyatı 1
Toplam Tutar 200.000,00
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) 10
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%) 10
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%) 10
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) 0,0001
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) 0,014
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği Yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi 08.06.2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942703