INVEO Bedelli Sermaye Artırım Onayı Geldi

INVEO Bedelli Sermaye Artırım Onayı Geldi

16 Ekim 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

INVEO bedelli sermaye artırım onayı geldi… INVEO Yatırım Holding Anonim Şirketi’nin sermayesini 30 milyon TL seviyesinden 66 milyon TL artırarak 96 milyon TL seviyesine çıkarmak üzere SPK’ya yaptığı başvurunun kabul edildiği açıklandı. Kayıtlı sermaye tavanı içerisinde gerçekleştirilecek bedelli sermaye artırımı yüzde 220 oranına tekabül ediyor. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca INVEO haberleri için de buraya göz atılabilir.

INVEO Bedelli Sermaye Artırım Onayı Geldi

NVEO Yatırım Holding Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Sayın Paydaşlarımız;

Şirket Esas Sözleşmesi’nin 7.maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 250.000.000,00 (İki yüz elli milyon) TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 30.000.000,00 (otuz milyon) TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %220 oranında 66.000.000,00 (altmış altı milyon) TL artırılarak 96.000.000,00 (Doksan altı milyon) TL’ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvurumuzun onaylandığı, Kurulun 15.10.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-11913 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirilmiştir.

Süreç ile ilgili gelişmeleri önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşacağız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. ”

Özet Bilgi
Bedelli Sermaye Artırımı Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
GEDIK
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23.12.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
250.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
30.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
96.000.000
SPK Başvuru Tarihi
21.01.2021
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
14.10.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay

“ Sayın Paydaşlarımız;

Şirket Esas Sözleşmesi’nin 7.maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 250.000.000,00 (İki yüz elli milyon) TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 30.000.000,00 (otuz milyon) TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %220 oranında 66.000.000,00 (altmış altı milyon) TL artırılarak 96.000.000,00 (Doksan altı milyon) TL’ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvurumuzun onaylandığı, Kurulun 15.10.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-11913 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirilmiştir.

Süreç ile ilgili gelişmeleri önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşacağız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. ”