IEYHO: Işıklar Enerji Bedelli Sermaye Artırımına Gidiyor

IEYHO: Işıklar Enerji Bedelli Sermaye Artırımına Gidiyor

6 Nisan 2021 1 Yazar: Şerife Uslu

IEYHO: Işıklar Enerji bedelli sermaye artırımına gidiyor! Işıklar Enerji ve Yapı Holding Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; sürdürülebilir kârlılık hedefine ulaşması ve bağlı ortaklıklarına gerekli yatırımları yapmak üzere yaklaşık yüzde 120 oranında sermaye artırımına gidilmesine karar verildiği belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa sektörlere göre şirketler ve hisseler 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

IEYHO: Işıklar Enerji Bedelli Sermaye Artırımına Gidiyor

Işıklar Enerji’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Yönetim Kurulumuz toplanarak, Şirketimizin sürdürülebilir kârlılık hedefine ulaşması ve bağlı ortaklıklarına gerekli yatırımları yapmak üzere:

1) Esas Sözleşmemizin 6. maddesinin Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiye dayanarak, 543.595.733,23 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 1.500.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 656.404.266,77 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %120,75228458 oranında artırılarak 1.200.000.000 TL’ye yükseltilmesine,

2) Artırılan sermayeyi temsil eden 656.404.266,77 TL tutarındaki 1 TL nominal değerli 3.093.341,34 adeti A Grubu nama yazılı, 653.310.925,43 adeti borsada işlem görecek nitelikte B grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 656.404.266,77 adet payın ihracına, ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 Türk Lirası nominal değerli her bir pay için 1 Türk Lirası fiyattan kullandırılmasına,

3) Yeni pay alma haklarının kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen ilk iş günü akşamı sona ermesine,

4) Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş.’de nominal bedelin altında olmamak kaydıyla pay piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,

5) Halka arzdan sonra satılmayan payların Sermaye Piyasası Kurulu Pay Tebliği (VII-128.1)’nin 25.1 (a) maddesi uyarınca 6 iş günü içinde iptal edilmesine,

6) Şirketin çıkarılmış sermayesinin 1.200.000.000 TL’ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve sair kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm işlemlerin yapılmasına,

karar vermiştir.

Saygılarımızla, ”

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
1.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
543.595.733,23
Ulaşılacak Sermaye (TL)
1.200.000.000

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923510