IDEAS: İdealist Danışmanlık Zarar Açıkladı!

IDEAS: İdealist Danışmanlık Zarar Açıkladı!

16 Şubat 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

IDEAS: İdealist Danışmanlık zarar açıkladı! İdealist Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından bugün (16.02.2021) yapılan açıklamada; 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Üsküdar Vergi Dairesi Başkanlığı’na sunulan, SPK Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu paylaşıldı. İdealist Danışmanlık Gelir tablosuna göre şirket geçtiğimiz yılı 165.784,26 TL net zarar ile kapattı. Bahse konu gelir tablosunun detayları haberimiz devamında yer almaktadır. Ayrıca İdealist Danışmanlık kimin ne iş yapar buradan göz atabilirsiniz.

IDEAS: İdealist Danışmanlık Zarar Açıkladı!

İdealist Danışmanlık 2020 yılı gelir tablosuna göre şirketin brüt satış geliri 5.835.090,36 TL olarak gerçekleşti ancak şirket 165 bin TL’den fazla zarar etti. Söz konusu tablo aşağıdaki gibidir:

ideas-idealist-danismanlik-zarar-acikladi

İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş 01.01.2020-31.12.2020 DÖNEMİ GELİR TABLOSU 31.12.2020
A-BRÜT SATIŞLAR 5.835.090,36
1-Yurt İçi Satışlar 5.835.090,36
2-Yurt Dışı Satışlar
3-Diğer Gelirler
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 0,00
1-Satıştan İadeler(-)
2-Satış İskontoları(-)
3-Diğer İndirimler(-)
C-NET SATIŞLAR 5.835.090,36
D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-) 5.417.228,91
1-Satılan Mamüller Maliyeti(-)
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-) 5.400.000,00
3-Satılan Hizmet Maliyeti(-) 17.228,91
4-Diğer Satışların Maliyeti(-)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 417.861,45
E-FAALİYET GİDERLERİ(-) 1.663.031,11
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)
2-Pazarlama, Satış ve Dağ. Giderleri(-)
3-Genel Yönetim Giderleri(-) 1.663.031,11
FAALİYET KARI VEYA ZARARI -1.245.169,66
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR 1.342.898,22
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
3-Faiz Gelirleri 218.090,53
4-Komisyon Gelirleri
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar
6-Menkul Kıymet Satış Karları 970.538,49
7-Kambiyo Karları 137.435,51
8-Reeskont Faiz Gelirleri
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları
10-Diğer Olağan Gelir ve Karlar 16.833,69
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) 384.494,20
1-Komisyon Giderleri(-) 377.749,52
2-Karşılık Giderleri(-)
3-Menkul Kıymet Satış Zararları(-)
4-Kambiyo Zararları(-) 6.744,68
5-Reeskont Faiz Giderleri(-)
6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-)
7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-)
H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-) 5.976,33
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 5.976,33
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR -292.741,97
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR 138.093,45
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 138.093,45
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI(-) 0,00
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları(-)
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar(-)
DÖNEM KARI VEYA ZARARI -154.648,52
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
KARŞILIKLARI (-) 11.135,74
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI -165.784,26
01.01.2020 – 31.12.2020 Dönemi ayrıntılı Gelir Tablosu Geciçi Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine
sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

Kaynak: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909838