Hisse Haberleri ALCAR KONTR ERCB NETAS GESAN ALFAS ALGYO BANVT FRIGO 7 Aralık!

Hisse Haberleri ALCAR KONTR ERCB NETAS GESAN ALFAS ALGYO BANVT FRIGO 7 Aralık!

7 Aralık 2022 0 Yazar: Şerife Uslu

ALCAR KONTR ERCB NETAS GESAN ALFAS ALGYO BANVT FRIGO hisse haberleri 7 Aralık 2022 tarihi itibarı ile şirketlerin yaptığı resmi açıklamalar ışığında derlenmiştir. Detaylar içeriğin devamında yer almaktadır. Diğer hisse ve borsa haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Hisse Haberleri ALCAR KONTR ERCB NETAS GESAN ALFAS ALGYO BANVT FRIGO 7 Aralık 2022

ALCAR– İstanbul ili Ümraniye ilçesi Yukarı Dudullu mahallesinde bulunan, tapunun 30 pafta ve 6432 parselinde kayıtlı, 18.328 m2 yüzölçümlü arsası ve üzerindeki taşınmazlarının 401.443.700 Türk Lirası satış bedeli karşılığında İstanbul Silah ve Savunma Sanayi A.Ş.’ye satılmasına ve satış bedelinin tapu devri sırasında peşin olarak tahsil edilmesine, bu satış sonucunda oluşacak satış karının %50 lik kısmının pasifte özel fon hesabına aktarılmasına, karar verilmiştir.

KONTR– Sermayesinin %4’ünü temsil eden azami 8.000.000 adet paya kadar paylarının geri alımını gerçekleştirmesini ve geri alım için ayrılacak fonun şirket kaynaklarından karşılanmak üzere azami 1 Milyar TL olarak belirlenmesinin ilk genel kurulda onaya sunulmasına karar vermiştir.

ERCB– Yurtdışından fazlar halinde gerçekleştirilecek boru hatları projelerinin yaklaşık 55.200.000 USD tutarındaki ilk fazının ardından 119.400.000 USD ikinci faz sipariş sözleşmesi 06/12/ 2022 tarihinde imzalanmıştır. Toplam sipariş tutarı yaklaşık 174.600.000 USD’ye ulaşmıştır.

NETAS TTKOM– NETAS TTKOM ile sabit internet erişim şebekesi dahilinde kullanılacak olan BNG (Broadband Network Gateway) yazılım ve donanımlarının tedariki, kurulumu, entegrasyonu ve bakım/destek hizmetlerinin sağlanmasına yönelik 3.269.258 ABD Doları bedelli yeni bir sözleşme imzalamıştır.

FRIGO– Şirket, 2023 yılı içerisinde sevk edilmek üzere 2.621.444 Euro tutarında sipariş almıştır.

GESAN– Europower, TEİAŞ 12. Bölge Müdürlüğü/Gaziantep tarafından 06/12/2022 tarihinde gerçekleştirilen, ‘’ İTM-12/11 ŞANLIURFA OSB TM TEVSİATI YAPIM İŞİ” konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyat vererek ihalede 1. olmuştur. İhale baz bedeli 78.813.250, -TL’dir.

ALFAS– Tekirdağ merkezli bir tekstil firmasıyla güneş enerjisi santralinde kullanılacak olan güneş enerjisi paneli satımına ilişkin KDV hariç toplam yaklaşık 5.300.000 USD bedel tutarında sipariş alınmış olup, ilgili siparişin avans ödemesi bugün şirketimiz hesaplarına gelmiştir. ALFAS ile ilgili bir diğer gelişme: Afyon’da 16.000 kWp güce sahip olması planlanan tesisin anahtar teslim kurulum işi için Masfen İnşaat ile anlaşmış olup, projenin maliyeti 14 Milyon Dolar olacak. Bu santralin devreye girmesi ile birlikte yıllık yaklaşık 100 Milyon TL tasarruf sağlanması hedeflenmektedir.

ALGYO – Muğla Bodrum’daki turizm tesisi kapsamında yatırımın finansmanı için imzalanan kredi anlaşması ile taşınmaz üzerinde KLNMA lehine 1. dereceden 1,2 milyar TL ipotek tesis edildiği açıklandı.

BANVT – 2,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı. Şirketin büyükbaş kesimhane tesisinin 25,3 milyon TL bedelle satılmasına karar verildiği açıklandı.