HEKTS: Hektaş Fauji Foundation İle İşbirliğine Gidiyor

HEKTS: Hektaş Fauji Foundation İle İşbirliğine Gidiyor

18 Eylül 2022 0 Yazar: Şerife Uslu

HEKTS: Hektaş Fauji Foundation ile işbirliğine gidiyor… Hektaş Ticaret T.A.Ş.’den yapılan açıklamada; Hektaş Ticaret Türk Anonim Şirketi ile Pakistan’da kurulu Fauji Foundation arasında gıda güvenliği, kurumsal yetiştiricilik, tarımsal teknolojiler, bitki koruma, bitki besleme, tohum üretimi, zirai ilaçların ithali ve pazarlanması alanlarında iş birliği yapılmasına yönelik 16 Eylül 2022 tarihinde Mutabakat Metni imzalandığı deklare edildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.

HEKTS: Hektaş Fauji Foundation İle İşbirliğine Gidiyor

Hektaş Ticaret T.A.Ş.’den yapılan açıklamada; Hektaş Ticaret Türk Anonim Şirketi ile Pakistan’da kurulu Fauji Foundation arasında gıda güvenliği, kurumsal yetiştiricilik, tarımsal teknolojiler, bitki koruma, bitki besleme, tohum üretimi, zirai ilaçların ithali ve pazarlanması alanlarında iş birliği yapılmasına yönelik 16 Eylül 2022 tarihinde Mutabakat Metni imzalandığı belirtildi.

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Diğer (Other)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Fauji Foundation
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve karlılığa olumlu etki yapması beklenmektedir.