HATEK: Hateks Hatay Tekstil Gelir Tablosu Kar Yazdı

HATEK: Hateks Hatay Tekstil Gelir Tablosu Kar Yazdı

1 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

HATEK: Hateks Hatay Tekstil gelir tablosu kar yazdı! Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde şirketin gelir tablosu da yer aldı. Firmanın 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 34.542.693,96 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında şirketin gelir tablosu detaylı olarak yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Hateks kimin ne iş yapar ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

HATEK: Hateks Hatay Tekstil Gelir Tablosu Kar Yazdı

Hateks’in gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

hatek-hateks-hatay-tekstil-gelir-tablosu-kar-yazdi-2020-2021-temettu-kar-payi-tarihleri

HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.
AYRINTILI GELİR TABLOSU 01.01.2020 – 31.12.2020 ( TL)

Aşağıdaki Tablo Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Vergi Dairesine Sunulmuş olup ,
Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Düzenlenmemiştir.

01.01.2020 – 31.12.2020
A BRÜT SATIŞLAR 249.752.530,91
1 Yurtiçi Satışlar 21.191.383,32
2 Yurtdışı Satışlar 228.561.147,59
B DİĞER GELİRLER 16.648.860,57
1 Diğer Gelirler 16.648.860,57
C SATIŞ İNDİRİMLERİ 0,00
1 Satışlardan İadeler (-)
2 Satış İskontoları (-)
D NET SATIŞLAR 266.401.391,48
E SATIŞLARIN MALİYETİ -194.014.876,41
1 Satılan Mamüller maliyeti (-) -193.554.639,70
1 Satılan Ticari Mallar maliyeti (-) -460.236,71
2 Diğer Satışların Maliyeti
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 72.386.515,07
F FAALİYET GİDERLERİ (-) -21.716.382,13
1 Araştırma ve Geliştirme Gider (-)
2 Pazarlama Satış ve Dağıtım Gider.(-) -8.390.105,67
3 Genel Yönetim Giderleri (-) -13.326.276,46
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 50.670.132,94
G DİĞER FAAL. OLAĞAN GEL.KAR. 32.182.850,53
1- İştirakler Temettü Gelirleri
2- Faiz Gelirleri 19.637,81
3-Komisyon Gelirleri
4- Kambiyo Karları 27.234.677,77
5- Menkul Kıymet Satış Karları
6- Diğer Faal. İlg.Gel.ve Karlar 4.928.534,95
H DİĞER FAAL.OLAĞAN GİDER (-) -48.593.376,37
1 Komisyon Giderleri
2 Kambiyo Zararları -48.278.802,43
3 Diğer Gider ve Zararları -314.573,94
4 Menkul Kıymet Satış Zararları
I FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -1.505.904,98
1 Kısa Vd.Borçlanma Giderleri (-) -1.451.651,01
2 Uzun Vd. Borçlanma Giderleri(-) -54.253,97
OLAĞANKAR VEYA ZARAR 32.753.702,12
J OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 1.872.596,59
1 Diğer Olağandışı Gel. Ve Karlar 1.872.596,59
K OLAĞANDIŞI GİDER-ZARAR (-) -83.604,75
1 Çalışmayan Kısım Gid.Zarar(-)
2 Diğer Olağandışı Gid-Zarar (-) -83.604,75
L DÖNEM KARI VEYA ZARARI 34.542.693,96
M ENFLASYON DÜZELTME KAR/ZARARI(-)
N DÖNEM KARI VER.VE DIG.YÜK.KARŞ.
O DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910434