GWIND: Galata WIND Gökova Elektrik’i Satın Alıyor

GWIND: Galata WIND Gökova Elektrik’i Satın Alıyor

24 Eylül 2022 0 Yazar: Şerife Uslu

GWIND: Galata WIND Gökova Elektrik’i satın alıyor… Galata Wind Enerji Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada Gökova Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin paylarının devralınmasına ilişkin sözleşme imzalandığı belirtildi. Şirketten yapılan duyuruda; “Şirketimizin halka arz sırasında taahhüt ettiği büyüme vizyonuna ulaşma hedefi doğrultusunda, Şirketimiz ile Gökova Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin (“Gökova”) tek pay sahibi Şık Mehmet Aslan (“Satıcı”) arasında Gökova’nın sermayesinin %100,00’ünü temsil eden nama yazılı payların tamamının Şirketimizce 2.000.000 USD  ve 1.585.497,88 TL bedel mukabilinde devralınması amacıyla, 23.09.2022 tarihli bir Pay Alım ve Satım Sözleşmesi (“Sözleşme”) imzalanmıştır” denildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.

GWIND: Galata WIND Gökova Elektrik’i Satın Alıyor

Galata Wind Enerji Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Şirketimizin halka arz sırasında taahhüt ettiği büyüme vizyonuna ulaşma hedefi doğrultusunda, Şirketimiz ile Gökova Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin (“Gökova”) tek pay sahibi Şık Mehmet Aslan (“Satıcı”) arasında Gökova’nın sermayesinin %100,00’ünü temsil eden nama yazılı payların tamamının Şirketimizce 2.000.000 USD  ve 1.585.497,88 TL bedel mukabilinde devralınması amacıyla, 23.09.2022 tarihli bir Pay Alım ve Satım Sözleşmesi (“Sözleşme”) imzalanmıştır.

Sözleşme’de pay devrinin gerçekleşmesi, gerekli izin ve onayların alınması da dahil olmak üzere, kapanış koşullarının kapanış tarihi itibariyle tamamlanmış olmasına bağlanmış olup, imza tarihi itibariyle kapanış koşullarının tamamlanmış olduğu görülerek, sözleşme imzası ile kapanış işlemleri eş zamanlı olarak gerçekleştirilmiştir. Gökova’nın tek pay sahibi olan Satıcı’nın Gökova’ya olan 1.585.497,88 TL tutarındaki borcunun ödenmesini teminen Şirketimiz tarafından Satıcı’ya işbu meblağ Pay Alım Bedeli’nin bir parçası olarak Kapanış Tarihi’nde ödenmiştir. Ödeme neticesinde işbu tutar Şirketimiz ile Gökova Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin muhtemel birleşmesi akabinde Şirketimize intikal etmesi planlanmaktadır.

Muğla ili sınırlarında faaliyet gösterecek, kurulu gücü 9 MWm / 6,8 MWe olan, EÜ/3519-37/2164 numaralı üretim lisansı bulunan rüzgar enerji santrali projesi (“Alapınar RES Projesi”) satın alma konusudur. Gökava’ya ait Alapınar RES Projesi’nin projelendirmesi ve faaliyete geçişinin 1,5 – 2 yıl içinde gerçekleştirilmesi hedeflenmekte olup, 2025 yılın başında projenin etkilerini finansallarımızda göreceğimizi beklemekteyiz.  Şirketimizin mevcut 269 MW kurulu gücünü 2025 yılına kadar 500 MW seviyesine ulaştırma hedefine bir adım daha yaklaşmış bulunmaktadır.

Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. ”