GSDDE: GSD Denizcilik Gelir Tablosu Kar Yazdı

GSDDE: GSD Denizcilik Gelir Tablosu Kar Yazdı

28 Şubat 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

GSDDE: GSD Denizcilik gelir tablosu kar yazdı! GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde şirketin gelir tablosu da yer aldı. 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosunda net 6,689,001.31 TL kar kaydedildi. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca GSD Faktöring kimin ortaklık yapısı nasıl buradan incelenebilir.

GSDDE: GSD Denizcilik Gelir Tablosu Kar Yazdı

GSD Denizcilik’in gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

gsdde-gsd-denizcilik-gelir-tablosu-kar-yazdi-2020-2021-temettu-kar-payi

GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş.
AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)
Aşağıdaki tablo Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup,
Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

AYRINTILI GELİR TABLOSU 31 Aralık 2020
A. Brüt Satışlar 3,757,045.05
1. Yurtiçi Satışlar 0.00
2. Yurtdışı Satışlar 3,757,045.05
3. Diğer Satışlar 0.00
B. Satışlardan İndirimler (-) 0.00
1. Satıştan İadeler (-) 0.00
2. Satış İskontoları (-) 0.00
3. Diğer İndirimler (-) 0.00
C. Net Satışlar 3,757,045.05
1. Satılan Hizmet Maliyeti (-) 1,289,363.90
D. Satışların Maliyeti (-) 1,289,363.90
BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 2,467,681.15
E. Faaliyet Giderleri (-) 5,449,797.21
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0.00
2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0.00
3. Genel Yönetim Giderleri (-) 5,449,797.21
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) (2,982,116.06)
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 20,709,332.47
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 3.80
2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0.00
3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 1,109,836.01
4. Komisyon Gelirleri 0.00
5. Konusu Kalmayan Karşılıklar 550,261.25
6. Menkul Kıymet Satış Karları 9,328,815.48
7. Kambiyo Karları 9,654,808.90
8. Reeskont Faiz Gelirleri 0.00
9. Enflasyon Düzeltme Karları 0.00
10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 65,607.03
G. Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-) 8,491,103.60
1. Komisyon Giderleri (-) 0.00
2. Karşılık Giderleri (-) 911,700.54
3. Menkul Kıymet Satış Zararları (-) 0.00
4. Kambiyo Zararları (-) 7,579,403.06
5. Reeskont Faiz Giderleri (-) 0.00
6. Enflasyon Düzeletmesi Zararları (-) 0.00
7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 0.00
H. Finansman Giderleri (-) 842,101.48
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 288,946.67
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 553,154.81
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 8,394,011.33
I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar 141,749.87
1. Önceki Dönem Gelir ve Karları 1,800.36
2. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 139,949.51
J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) 3,617.29
1. Çalışmayan Kısım Giderleri ve Zararları (-) 0.00
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 3,617.29
3. Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) 0.00
DÖNEM KARI (ZARARI) 8,532,143.91
K.Parasal Kazanç/ Zarar 0.00
ENFLASYON DÜZELTMESİ SONRASI DÖNEM KARI(ZARARI) 8,532,143.91
K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) 1,843,142.60
NET DÖNEM KARI (ZARARI) 6,689,001.31


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910462