GLRYH: Güler Yatırım Rüçhan Hakkı Kullanımı 2021 Nisan’da Başlıyor

GLRYH: Güler Yatırım Rüçhan Hakkı Kullanımı 2021 Nisan’da Başlıyor

3 Nisan 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

GLRYH: Güler Yatırım rüçhan hakkı kullanımı 2021 Nisan’da başlıyor! Güler Yatırım Holding Anonim Şirketi tarafından bedelli sermaye artırımına ilişkin yeni pay alma hakkı kullanım tarihleri hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre yeni pay alma hakkı kullanımı 6 Nisan 2021 tarihinde başlayacak. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa sektörlere göre şirketler ve hisseler 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

GLRYH: Güler Yatırım Rüçhan Hakkı Kullanımı 2021 Nisan’da Başlıyor

Güler Yatırım’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

” Şirketimiz tarafından 12.02.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapılan açıklama ile Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere, 90.000.000 TL (%300) artırılarak, 30.000.000 TL’den 120.000.000 TL’ye çıkartılması sebebiyle ihraç edilecek 90.000.000 TL nominal değerli (B) Grubu payların satışına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun onaylanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu’nun 11.02.2021 tarihli Bülten’i kapsamında onaylandığı kamuya duyurulmuştur. Şirketimizin sermaye artırım izahnamesinin 31.12.2020 tarihli finansal tabloları esas alacak şekilde güncellenmiş hali Sermaye Piyasası Kurulu’nun 01.04.2021 tarih ve 17/549 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bedelli sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kullanımına ilişkin açıklamalar aşağıdadır:

– Şirketin mevcut pay sahiplerinin bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payları, sahip oldukları payları oranında ve nominal bedel üzerinden 06.04.2021 ile 20.04.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle alma hakkı bulunmaktadır.– Yeni pay alma haklarının kullanımında, bir payın nominal değeri 1 Türk Lirası olup, 1 adet pay 1 Türk Lirası’ndan satışa arz edilecektir.– Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız yatırım hesaplarının bulunduğu aracı kurumlara başvurarak yeni pay alma bedellerini yatıracaklardır. Pay bedelleri Denizbank A.Ş. Etiler Şubesi nezdinde sermaye artırımında kullanılmak üzere açılan TR76 0013 4000 0069 8823 9000 03 no’lu özel hesaba aktarılmak üzere tam ve nakit olarak aracı kurumlar nezdindeki yatırım hesaplarına yatırılacaktır.-İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri bazında kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır. Kaydi paylar hak kullanım süresi boyunca hak kullanımını takiben MKK düzenlemeleri çerçevesinde kayden teslim edilecektir.

– Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız bu haklarını yeni pay alma haklarının satış süresi içinde satabilirler.

– Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar “Borsa’da Satış” yöntemi kullanarak 2 iş günü süreyle, nominal bedelin altında olmamak kaydıyla, BİAŞ Birincil Piyasa’da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. Satışa sunulacak payların tamamının satışının 2 iş gününden önce tamamlanması durumunda satış sona erdirilecektir. “

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Rüçhan haklarının kullanılması sonrası kalan payların Borsa Birincil Piyasa’da satılamayan kısmı, Birincil Piyasa’da satılan payların ortalama fiyatı üzerinden Murat GÜLER tarafından satın alınacaktır
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
06.04.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
20.04.2021
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
03.12.2020
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
01.04.2021
Ödeme Tarihi
08.04.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
07.04.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923012