Getir DGGYO’dan 25 Milyon Euro’ya Gayrimenkul Aldı

Getir DGGYO’dan 25 Milyon Euro’ya Gayrimenkul Aldı

10 Nisan 2022 0 Yazar: Şerife Uslu

Getir DGGYO’dan 25 milyon Euro’ya gayrimenkul aldı… Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ile Getir Perakende Lojistik Anonim Şirketi arasında süregelen görüşmeler neticesinde mutabakata varıldı. Doğuş Center Etiler gayrimenkulünde bulunan 45 adet Bağımsız Bölüm 24.850.000-€+KDV bedel karşılığında 8 Nisan 2022 tarihinde Getir’e satıldı. Haberimiz devamında Doğuş Gayrimenkul’den konu hakkında yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer ekonomi haberleri için de buraya göz atılabilir.

Getir DGGYO’dan 25 Milyon Euro’ya Gayrimenkul Aldı

Doğuş Gayrimenkul’den konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şirketimiz portföyünde yer alan;

Tapunun İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Bebek Mahallesi, 593 ada 53 no.lu Parselde kayıtlı bulunan 47 adet Bağımsız Bölümden oluşan Doğuş Center Etiler binasındaki; 16 ve 17 numaralı (2 adet) Bağımsız Bölümler hariç olmak üzere; 1, 289, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335 no.lu 45 adet bağımsız bölümlerin ve ilgili gayrimenkulde yer alan demirbaşların Getir Perakende Lojistik A.Ş.’ye satışı 24.850.000-€+KDV  bedel ile 08.04.2022 tarihinde tamamlanmış ve tapu devri gerçekleşmiştir.”

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Gayrimenkul
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Bebek Mahallesi, 593 ada 53 no.lu Parselde kayıtlı Doğuş Center Etiler gayrimenkulünde bulunan 45 adet Bağımsız Bölüm (Bağımsız Bölüm Numaraları:1, 289, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335 ) / Arsa Yüzölçümü: 36.440,80 m2
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/04/2022
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
24.850.000-€ (YirmidörtmilyonsekizyüzellibinEuro) +KDV
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
12,48
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
120,15
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
16,35
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
16,80
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
10,70
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
222,38
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Kaynak girişi yaratacaktır, olumlu etkisi olacaktır.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
31.12.2021 tarihli şirket mali tablolarında (UFRS) yer alan kayıtlarına göre 45 adet bağımsız bölüm satışından yaklaşık 137,9 mn TL kar beklenmektedir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Karşı Taraf
Getir Perakende Lojistik A.Ş
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
İlişkili Taraf Değildir
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Yoktur
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazar Yaklaşımı Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
31.03.2022-2022REV166
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
TSKB GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
289.620.000-TL+KDV
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

 


Kaynak: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018821