GEREL ve SASA Arasında İş Anlaşması İmzalandı

GEREL ve SASA Arasında İş Anlaşması İmzalandı

6 Ekim 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

GEREL ve SASA arasında iş anlaşması imzalandı… Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; Adana’da yapılacak New Pta Complex Projesi kapsamında ilk etap olarak Topraklama ve Aydınlatma Malzemeleri ile Bus-Bar malzemeleri teslimatının yapılması için Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi ile anlaşma imzalandığı deklare edildi. İlk etap teslimatlar 2 ay içinde tamamlanacağının altı çizilen açıklamada; gizlilik sözleşmesi gereği sözleşme tutarı açıklanamadığı vurgulandı. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Gersan ortaklık yapısı için de buraya göz atılabilir.

GEREL ve SASA Arasında İş Anlaşması İmzalandı

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Şirketimiz ile Sasa Polyester Sanayi A.Ş. arasında Adana’da yapılacak New Pta Complex Projesi kapsamında ilk etap olarak Topraklama ve Aydınlatma Malzemeleri ile Bus-Bar malzemeleri teslimatının yapılması için sözleşme imzalanmıştır. Bu kapsamda ilk etap teslimatlar 2 ay içinde tamamlanacaktır.

Gizlilik sözleşmesi gereği sözleşme tutarı açıklanamamaktadır.

Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur. ”

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Sasa Polyester Sanayi A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
06/10/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Yoktur.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu

“ Şirketimiz ile Sasa Polyester Sanayi A.Ş. arasında Adana’da yapılacak New Pta Complex Projesi kapsamında ilk etap olarak Topraklama ve Aydınlatma Malzemeleri ile Bus-Bar malzemeleri teslimatının yapılması için sözleşme imzalanmıştır. Bu kapsamda ilk etap teslimatlar 2 ay içinde tamamlanacaktır.

Gizlilik sözleşmesi gereği sözleşme tutarı açıklanamamaktadır.

Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur. ”


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967265