GEREL: Gersan Elektrik Gelir Tablosu Kar Yazdı

GEREL: Gersan Elektrik Gelir Tablosu Kar Yazdı

4 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

GEREL: Gersan Elektrik gelir tablosu kar yazdı! Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi Anonim şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Firmanın 01.01.2020 – 31.2.2020 dönemine ait gelir tablosu net 31.996.574,25 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında şirketin gelir tablosu detaylı olarak yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Gersan kimin ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

GEREL: Gersan Elektrik Gelir Tablosu Kar Yazdı

Gersan’ın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

gerel-gersan-elektrik-gelir-tablosu-kar-yazdi-2021-temettu-kar-payi-ne-zaman-ne-kadar

GERSAN ELEKTRİK TİC. VE SAN. A.Ş.
01.01.2020-31.12.2020 TARİHLERİ ARASI GELİR TABLOSU

HESAP
KODU
AÇIKLAMA TUTAR
60 BRÜT SATIŞLAR 278.398.314,22
600 YURTİÇİ SATIŞLAR 62.265.980,45
601 YURTDIŞI SATIŞLAR 213.530.800,36
602 DİĞER GELİRLER 2.601.533,41
61 SATIŞ İNDİRİMLERİ 6.676.322,22
610 SATIŞTAN İADELER 619.410,95
611 SATIŞ İSKONTOLARI 0,00
612 DİĞER İNDİRİMLER 6.056.911,27
NET SATIŞLAR 271.721.992,00
62 SATIŞLARIN MALİYETİ 206.390.884,55
620 SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ 156.526.846,88
621 SATILAN TİCARİ MAL MALİYETİ 38.471.984,76
622 SATILAN HİZMET MALİYETİ 11.383.590,40
623 DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ 8.462,51
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 65.331.107,45
63 FAALİYET GİDERLERİ 41.630.973,51
630 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME GİDERLERİ 0,00
631 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ 31.218.479,27
632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 10.412.494,24
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 23.700.133,94
64 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 54.720.277,32
640 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ 0,00
641 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ 0,00
642 FAİZ GELİRLERİ 370.709,62
643 KOMİSYON GELİRLERİ 0,00
644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 91.166,42
645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI 0,00
646 KAMBİYO KARLARI 54.120.677,27
647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ 0,00
649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR 137.724,01
65 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR 33.155.631,31
653 KOMİSYON GİDERLERİ 0,00
654 KARŞILIK GİDERLERİ 26.829,91
655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARAR 0,00
656 KAMBİYO ZARARLARI 33.125.755,51
657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ 0,00
659 DİĞER GİDER VE ZARARLAR 3.045,89
66 FİNANSMAN GİDERLERİ 12.615.627,17
660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ 4.204.746,42
661 UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ 8.410.880,75
OLAĞAN KAR VEYA ZARARI 32.649.152,78
67 OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR 135.892,13
671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI 0,00
679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 135.892,13
68 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARAR 343,01
680 ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI 0,00
681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLAR 0,00
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 343,01
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI 32.784.701,90
691 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜK.KAR. 788.127,65
692 DÖNEM NET KARI 31.996.574,25
692 DÖNEM NET ZARARI 0,00
GERSAN ELEKTRİK TİC. VE SAN. A.Ş.
01.01.2020-31.12.2020 TARİHLERİ ARASI GELİR TABLOSU
Not: Şirketimizin 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu, Kurum
Geçici Vergi Beyannamesi ekinde bağlı bulunduğumuz vergi dairesine sunulmuş
olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910363