GENTS: Gentaş Gelir Tablosu 48 Milyon TL Kar Yazdı

GENTS: Gentaş Gelir Tablosu 48 Milyon TL Kar Yazdı

4 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

GENTS: Gentaş gelir tablosu 48 milyon TL kar yazdı! Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde şirketin gelir tablosu da yar aldı. Firmanın 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 47.738.020,18 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında Gentaş’ın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa imalat sektörü şirketleri ve hisseleri 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

GENTS: Gentaş Gelir Tablosu 48 Milyon TL Kar Yazdı

Şirketin gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

gents-gentas-gelir-tablosu-48-milyon-tl-kar-yazdi

Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31/12/2020 Gelir Tablosu ( TL )
Aşağıdaki Tablo Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine
sunulmuş olup , Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir
A- BRÜT SATIŞLAR 337.191.951,55
1- Yurtiçi Satışlar 202.941.395,77
2- Yurtdışı Satışlar 133.482.648,78
3- Diğer Satışlar 767.907,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) -1.998.480,52
1- Satıştan İadeler (-) -593.541,48
2- Satış İskontoları (-) -794.859,16
3- Diğer İndirimler (-) -610.079,88
C- NET SATIŞLAR 335.193.471,03
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) -256.580.611,09
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-) -201.190.291,58
2- Satılan Ticari Mamüller Maliyeti (-) -55.390.319,51
BRÜT SATIŞ KAR’I VEYA ZARARI 78.612.859,94
E- FAALİYET GİDERLERİ (-) -35.569.405,79
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -2.105.384,72
2- Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri (-) -14.159.475,15
3- Genel Yönetim Giderleri (-) -19.304.545,92
FAALİYET KAR’I VEYA ZARARI 43.043.454,15
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 27.517.697,62
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri 682.352,94
2- Bağlı Ort. Temettü Gelirleri 536.500,00
3- Faiz Gelirleri 144.693,14
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar 202.274,91
6- Menkul Kıymet Satış Karları 15.214,18
7- Kambiyo Karları 17.204.581,09
8- Reeskont Faiz Gelirleri 588.834,48
10- Faal. İlg. Diğ. Olğn. Gel. ve Karlar 8.143.246,88
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDERLER -21.019.942,51
2- Karşılık Giderleri (-) -68.482,23
4- Kambiyo Zararları (-) -17.588.377,52
5- Reeskont Faiz Giderleri (-) -415.455,45
6- Diğ. Olağan Gider ve Zararlar (-) -2.947.627,31
H- FİNANSMAN GİDERLERİ -4.913.162,31
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -4.913.162,31
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 44.628.046,95
I- OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 11.950.916,66
1- Önceki Dönem Gelir ve Karlar 32.264,59
2- Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar 11.918.652,07
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR -141.125,10
2- Önceki Dönem Gider ve Zararlar -141.125,10
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 56.437.838,51
1- D.Karı Vergi ve Diğ.Yas.Yük. Karşılığı -8.699.818,33
DÖNEM NET KAR’I VEYA ZARAR 47.738.020,18


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909038