G7 Ülkeleri 2021 G7 Nedir G7 Amacı Nedir?

G7 Ülkeleri 2021 G7 Nedir G7 Amacı Nedir?

3 Ocak 2021 0 Yazar: Emine Zaman

G7, Yedili Grup (Group of Seven), dünyanın en büyük yedi ekonomisinden oluşan bir birliktir. Grubun yedi üyesi, ABD, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Kanada ve Birleşik Krallık ülkelerinin bir araya gelmesi ile oluşmuştur. G7 üye ülkeler küresel zenginliğin yüzde 64’ünü oluşturmaktadır. G7 ülkeleri 2021 G7 nedir ve G7 hakkında merak ettiklerinizi makalenin devamında bulabilirsiniz. G7 ülkeleri Çin dahil mi sorusunun cevabı “hayır” G7 ülkeleri arasında Çin yoktur, şeklindedir.

G7 Ülkeleri 2021 G7 Nedir G7 Amacı Nedir?

Bu yazımızda, G7 Nedir? G7 Kuruluşu, G7 Ülkeleri ve G7 Amacı, G7 Ülkeleri Çalışmaları başlıkları hakkında bilgi verilmiştir. D8 Ülkeleri nedir yazımıza da buradan göz atabilirsiniz.

G7 Nedir? G7 Kuruluşu

1975 yılında 6 ülkenin, Fransa, Batı Almanya, Japonya, ABD, Birleşik Krallık ve İtalya bir araya gelmesi ile G6 Grubu oluşmuştur. İlk etapta gayri resmi olarak kurulan ve dönemin önemli sorunsalı petrol krizini gündeme alan G6 Grubu’na 1976 yılında Kanada dahil olmuş, bu tarihten sonra G7 Grubu olarak anılmıştır.

G7 Grubu Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından belirlenen 7 gelişmiş ve büyük ekonomidir. Avrupa Birliği de bu grubun içinde temsil edilmektedir.

G7 Ülkeleri ve G7 Amacı

G7 ülkeleri Almanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Birleşik Krallık, Kanada ve Japonya’dır. Ayrıca Avrupa Birliği de G7 kapsamında temsil edilmektedir. G7 üye ülkeleri arasında yer almanın temel nitelikler, ulusal insani gelişim endeksinin ve net ulusal gelirin çok yüksek olmasıdır.

G7 ülkeleri küresel gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 46’sını temsil etmektedirler. Ayrıca G7 ülkeleri uluslararası zenginliğin yüzde 64’ünü oluşturmaktadır. AB bu hesaplamaya dahil edildiğinde oran yüzde 70’i aşmaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti dünyadaki en zengin 3. ülke olmasına rağmen G7 grubuna dahil edilmemiştir. Bunun sebebi IMF ve diğer uluslararası önemli kuruluşlar Çin’i gelişmiş bir ülke olarak görmemektedirler.

G7 Grubu amacı, üye ülkeler arasındaki kısa dönemli ekonomi politikalarında düzenlemeler yaparak ülke ekonomisine yön vermek ve ekonomi politikalarını değerlendirmektir.

G7 Ülkeleri Çalışmaları

Kuruluşundan bu yana G7 ülkeleri yılda bir kez toplanarak ekonomik politikaları değerlendirmektedir. G7 ülkeleri 1996 yılında dünyadaki 42 yoksul ülkeye yönelik bir girişim başlatmıştır. 1999 yılında G7 Grubu uluslararası para sistemi yönetiminde aktif rol alma kararı almıştır. Yine 1999 yılında ağır borç altında bulunan ülkelerin diğer ülkelere olan borçlarının silinmesine yönelik bir proje başlatmıştır. G7 Grubu tüm dünyada meydana gelen önemli ekonomik ve ekonomik olmayan konular hakkına görüş bildirmekte ve gerekli gördüğü durumlarda faaliyete geçmektedir.

D8 Ülkeleri nedir yazımıza da buradan göz atabilirsiniz.