FROTO: Ford Yeniköy Fabrikası Üretime Ara Verecek

FROTO: Ford Yeniköy Fabrikası Üretime Ara Verecek

18 Temmuz 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

FROTO: Ford Yeniköy Fabrikası üretime ara verecek… Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; Şirketin Yeniköy Fabrikası’nda yıllık izin dolayısıyla 26 Temmuz – 15 Ağustos 2021 tarihlerinde üretime ara verileceği belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca FROTO haberleri için de buraya göz atılabilir.

FROTO: Ford Yeniköy Fabrikası Üretime Ara Verecek

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmiştir:

” Yeniköy Fabrikamızda yıllık izin dolayısıyla 26 Temmuz -15 Ağustos 2021 tarihlerinde üretime ara verilecektir. Bu dönemde fabrikamızda periyodik bakım ve yeni yatırımlarımız için üretim hatlarımızın hazırlanması çalışmaları gerçekleştirilecektir. Gölcük ve Eskişehir fabrikalarımızda ise, 14.04.2021 ve 11.05.2021 tarihli açıklamalarımızda belirtildiği üzere, yaz aylarında yıllık izin ve planlı bakım amacıyla yapılan rutin duruşlar öne çekildiği için, bu kapsamda ilave duruş beklenmemektedir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. “

Bildirime Konu Durumun Niteliği
Yeniköy Fabrikasında Üretime ara verilmesi
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Yeniköy Fabrikasındaki Üretim faaliyetleri
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Yıllık izin, periyodik bakım ve yeni yatırımlarımız için üretim hatlarımızın hazırlanması çalışmaları
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
26.07.2021
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Kamuya açıklanan 2021 yılı toplam üretim adedi tahminlerinde bir değişiklik beklenmemektedir.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Kamuya açıklanan 2021 yılı toplam satış adedi tahminlerinde bir değişiklik beklenmemektedir.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Yıllık izin ve periyodik bakım çalışmalarının sona ermesi
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
16.08.2021
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Herhangi bir etki beklenmemektedir.

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951432