FLAP: Flap Kongre Rüçhan Hakkı Kullanımı Nisan 2021 İtibariyle Başlıyor

FLAP: Flap Kongre Rüçhan Hakkı Kullanımı Nisan 2021 İtibariyle Başlıyor

2 Nisan 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

FLAP: Flap Kongre rüçhan hakkı kullanımı Nisan 2021 itibariyle başlıyor! Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm Anonim Şirketi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP’a bedelli sermaye artırımına ilişkin rüçhan hakkı kullanım tarihleri ile ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre rüçhan hakkı kullanımları 5 Nisan 2021 itibari ile başlayacak. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Flap sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

FLAP: Flap Kongre Rüçhan Hakkı Kullanımı Nisan 2021 İtibariyle Başlıyor

Flap Kongre’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 29833736-105.01.01.01-4199 sayılı yazısı ile, Şirketimizin 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 31.250.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %200 oranında 62.500.000 TL artırılarak 93.750.000 TL’ye artırılmasına ilişkin izahnamenin onaylandığı Şirketimize bildirilmiştir. Şirketimizin mevcut pay sahiplerinin bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak paylara yönelik olarak, sahip oldukları payların %200’ü oranında ve nominal değer üzerinden yeni pay alma hakları bulunmaktadır.

Yeni pay alma hakları, izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 05.04.2021 ile 19.04.2021 tarihleri arasında 15 (onbeş) gün süreyle kullandırılacaktır.

Yeni pay alım haklarının kullanımında, toplam 1 TL nominal değerli pay 1 TL’den satışa arz edilecektir.

Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız yatırım hesaplarının bulunduğu aracı kurumlara başvurarak yeni pay alma bedellerini yatıracaklardır. Pay bedelleri QNB Finansbank A.Ş.’nin Ulus Ankara Şubesi nezdinde münhasıran bu sermaye artırımında kullanılmak üzere açılan (IBAN:TR60 0011 1000 0000 0087 7344 73) özel hesaba aktarılmak üzere tam ve nakit olarak aracı kurumlar nezdindeki yatırım hesaplarına yatırılacaktır.

Sermaye artırımına ilişkin izahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nun www.kap.gov.tr, Şirketimizin www.flaptour.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş’nin www.alnusyatirim.com adresindeki internet sitelerinden ulaşılması mümkündür.

İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri nezdinde kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır. Kaydi paylar, hak kullanım sürecinin tamamlanması sonrasında MKK düzenlemeleri çerçevesinde kayden teslim edilecektir.

Yeni pay alma hakkı kullanılmasından sonra kalan paylar, tasarruf sahiplerine satış duyurusuyla ayrıca ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) işgünü süresince nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.

Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da payların satılmasını takiben kalan payların olması halinde, satılamayan payların satın alınmasına ilişkin bir taahhüt bulunmamaktadır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. ”

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Satılamayan paylar için taahhüt verilmemiştir.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
05.04.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
19.04.2021
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
01.12.2020
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
11.03.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
07.04.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
06.04.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922672